VĚŠTECTVÍ, LÉČITELSTVÍ a PODVODY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro začátečníky:

Všechny modré a podtržené věty  jsou na všech mých stránkách odkazy na které stačí kliknout myší a otevřou se další informace nebo jiné webové stránky. Neznalí, kteří se toho nevšimnou se okrádají o mnoho dalších informací.

Jaký je rozdíl mezi "ŠMEJDY" prodávající zboží a byznysem šarlatánů, jež z televizní věštírny nabízejí štěstí a zdraví? Žádný! Oboje je podvodná zlodějina!

Shodná "zlodějská rakovina" metastazovala až do Terapeutického institutu - AKTIP: deník Blesk 23.5.2018 zaplnil stránky nadpisy:"Nechutní obchodníci s lidským zdravím radí nemocným: Vykaďte rakovinu a změňte si DNA...";   24.5.2018:"Vykaďte rakovinu a změňte si DNA..."; "Tam, kde lidem radí >>vykadit rakovinu<< Byznys šarlatánů: >>statisícové dotace z EU!<<"; 25.5.2018: "Banda odborníků zneužívajících strach a bezmoc nemocných; Ta, která radí  >>vykadit rakovinu<<; Luxusní život za lži! Vily, byty, baráky, exotické dovolené..."; 26.5.2018 (sobota):"Šarlatání z AKTIP: "V kanceláři vám vykecají díru do hlavy, a teď...BOJÍ SE MLUVIT! Strana 2 a 3:"Vydávají se za >>odborníky<< a zneužívají strach, bezmoc a zoufalství nemocných lidí; JAK SE VYMLOUVAJÍ...".

VÝZVA BLESKU: "Setkali jste se s podobnými >>léčiteli<< kteří si na nemoci a zoufalství postavili své podnikání? Připravili vás o peníze? Ozvěte se Blesku na telefon 724 249 000 nebo na e-mail: tip@blesk.cz ".

Televizní zlodějství se od výše uvedené bandy podvodníků nelišilo. Patologické lhářky nabízely  vše, co lidi uzdravuje a přináší štěstí > skrze rituály a zasílání energií; Soustavně se čistí divákovo aura; čakry = energetické kanály, tedy divákovo zdraví (nečistí však nic, není to v jejich moci! ). Čarodějky slibují zbavení prokletí a všeho, co blokuje zdraví a štěstí... Jen u toho chyběl slib, že lidé >>vykadí i rakovinu<<. Vtloukaly do hlavy představu, že mají MOC ovládat nadpřirozené síly  a vyplní vše, co svými kecy slibují. Podvod! Vědmy nejsou schopny lidem vyplnit NIC z toho, co naslibovaly! Bludy sice vyšinutým čarodějkám vyvrátit nelze (blázen vždycky říká: "Já nejsem blázen"), ale stát může proti  podvodům zasáhnout .

Ani po zásahu RRTV a nuceném ukončení TV pořadu s "Vědmy radí" ezoterické podvody na lidi neskončily - pokračují dál! Alenka Pastelka (Alena Krejčová) ihned vymyslela, že když není v televizi, bude to dělat přes Youtube. Od září - do konce října 2018 na tomto portálu přistálo šest videí s Alenkou Pastelkou,  kde opět vymývá mozek, jak je REIKI životně důležité a lidé to potřebují. Přesvědčuje o tom, jaká je  odbornice na životosprávu, léčitelství i další odbornou pomoc. Radí nepít mléko a nejíst mléčné výrobky, odrazuje od sledování mediálních zpráv, protože na to zlo a násilí se už nedá koukat. Zato, že "automatická kresba je fenomén s kterým se dá ledacos odstranit z našeho těla, když nechceme užívat léky a když v tomto případě nezaberou, může zabrat automatická kresba, protože kreslíř se očistí od negativních zplodin. Její léčitelské e-stránky, kde nabízela léčení psychických a chronických problémů s kurzy automatického kreslení... administrátor v létě 2018 zablokoval, čímž podvodnické e-stránky zrušil.

    Aleně Krejčové to ale vůbec nevadí, její lhaní je patologické (říká pravdu jen když se splete), a tak od prosince 2018 zprovoznila nové stránky,  kde svoje léčitelství s kurzy nabízí ještě hojněji. Dalšími triky s přesvědčováním láká znovu na školu REIKI a automatickou kresbu... k uzdravování těla a duše. Automatická kresba prý umí očistit zdraví od negativních zplodin, když člověk nechce brát léky nebo léky nezabírají... REIKI zase vychvaluje jako životodárnou a velmi silnou energii, která uzdravuje a léčí... Podle ní se to prý dá využít k vyléčení psychického i fyzického zdraví. Přesvědčování  je dobré, aby důvěřivci odmítali brát léky předepsané lékařem (viz. nahoře), zanedbávali odbornou lékařskou diagnostiku a péči, a podceňovali své fyzické i psychické problémy v domnění, že škola Krejčové (ve které vydává i certifikáty) je toho zbaví. Naučí, jak se zbavit psychických problémů a  uzdravovat nejen sebe, ale i jiné lidi.  Využívá zranitelnosti osob, které se octili v těžkých situacích.  Evokuje v nich, že její školy uzdravují z nemocí, tvrdí, že "kreslíř psychograficko-andělské kresby" umí očistit své zdraví od negativních zplodin. Tedy pouhým čmáráním na papír bez lékařů a léků. To samozřejmě rozvíjí myšlenku i na to, že člověk ušetři za doplatky v lékárnách, protože díky reiki a psychograficko-andělské kresbě  nebude lékaře ani léky potřebovat.      

    Ale to není všechno: Alenka měří lidem výšku duše a říká, že to málokdo umí. To ji věřím, protože schizofrenie do duševního vyšinutí nepostihuje každého. Na videu Youtube (15.11.2018) ubezpečuje, že znalost výšky duše je pro lidi důležitá, protože když "přijdete do nového zaměstnání a šéf / šéfová mají duši nízkou, materiální, tak tam s vysokou duší nevydržíte ani měsíc, protože to není o žádném smyslu života... (měl by si to také poslechnout psychiatr). Duchovní znalost a vyspělost se číselně změřit nedá, zato koeficient inteligence (IQ) ano. Lidé na duchovní výši však takovým stupiditám nevěří a prolhanou podvodnici nevyhledávají, a to je ta výška duše! Administrátor webu uznal, že to nemá v hlavě v pořádku, a proto její e-stránky na internetu zablokoval.

   Přírodní léčitelství i další formy alternativní medicíny byly ze seznamů živností vyřazeny už v roce 1995, léčitelství tudíž nelze podle živnostenského zákona provozovat. Léčitelskou činnost je možno vykonávat pouze podle zvláštních zákonů a jedná se o činnosti lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a zdravotnických pracovníků, což upravuje zákon č. 95/2004 Sb. Tito lékaři poskytují doplňkové formy léčby (akupunktura, homeopatika, bylinkářství apod.) v rámci své lékařské praxe. Alena Krejčová ubezpečuje, že její škola může léčit a zbavovat lidi nemocí..., čímž se dopouští podvodu, což je trestné nejen z trestněprávní roviny, ale i v občanskoprávní a správně právní.

   Tím vzniká odpovědnost za újmu způsobenou informací nebo radou, podle níž, kdo se hlásí nebo vystupuje ze své pozice jako odborník, také nahradit újmu, kterou způsobí podáním neúplné nebo nesprávné informace, nebo škodlivé rady dané v záležitosti svého vědění nebo dovedností, a to za odměnu  (§§ 2910 a 2950 o.z.); Za správní delikty, kterých se může léčitel dopustit při poskytování zdravotních služeb bez oprávnění může být dle § 114 zákona č. 372/2011 Sb.,zákona o zdravotních službách uložena pokuta až ve výši 1.000.000,- Kč.

 1. Vyhledávaní příčinné souvislosti se vznikem nemoci, zhoršením zdravotního stavu směřujících k odstraňování nebo minimalizaci vlivu těchto faktorů a předcházení jejich vzniku -  je zdravotní péče.

 2. Zjišťování zdravotního stavu a okolností, jež mají na zdravotní stav člověka vliv a informace o účincích léčby -  je zdravotní péče.

 3. Udržení, podpora či navrácení zdraví nebo uspokojování biologických, psychických potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti zachování nebo navrácení soběstačnosti   je zdravotní péče. Vše z 1-3 lze provozovat na základě získaného oprávnění  z Ministerstva zdravotnictví ČR...

    Na youtube (10.1.2019 - video 00:25:00 hod.) Krejčová opět předvádí "nadlidské schopnosti": "...budu posílat vzácnou, léčivou, univerzální, harmonizující, fialovou energii reiki a shamballu 1024, přidám i Boží světlo, Boží pečeť, a protože já disponuji egyptskými energiemi, egyptskými energiemi, přidám i tuto energii..., aby do vašich čaker proudila tato vzácná, hustá, silná energie...". Proč nezkoušet veřejné divadlo, když to je nadějí k získávání další a další klienty, že jo? Snad ale nechce zdravý rozum uvěřit, že bludný mozek nadpřirozenou energii disponuje?  Přesně se chová jako v pořadu "Vědmy radí" na RELAXU TV, kde hrála prim než pořad kvůli takovým praktikám zrušili - viz. dole televizní příklady, které uvádím

    Ale protože tato schizofrenička nedá pokoj a soustavným přesvědčováním staví své schopnosti nad Boha, není na škodu k výše uvedenému uvést, že Písmo svaté a Bible (nadřazené nad všemi duchovními naukami) v kapitole "2 list PETRŮV - Falešní proroci", před blázny prohlašujíc se duchovními učiteli a proroky, jako je i Alena Krejčová... již několik století varuje slovy: "V Božím lidu bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. (2) Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení.  (3) Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit  vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí."  "LIST  ŘÍMANŮM - Lidská zvrácenost" (18) Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. (20) Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. (21)  Místo aby byli lidé vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. (22) Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni."  Bible falešné proroky a blázny zná, patři tam i ti, kteří přesvědčují jakými energiemi a schopnostmi disponují.  

    Živnostenský úřad (Prahy 12) může z moci úřední posoudit (pokud někdo podá podnět nebo odkáže na tyto stránky), zda lze takovou činnost z důvodů ochrany zdraví nadále tolerovat.  Česká obchodní inspekce může posoudit, zda se Alena Krejčová nedopouští nekalých obchodních praktik; Je to výdělečná činnost souvisejících se zdravím. K tomu by se též měli vyjádřit odborníci z oboru psychologie a psychiatrie, protože Krejčová to evidentně spojuje se schopnostmi, které se přisuzují pouze Bohu. Náboženskou oblast zneužívá k výdělečným podvodům -  její sliby jsou scestné nesplnitelné bludy, jimiž se neoprávněně obohacuje! Není nic lehčího (pro duchovně neznalé), než se dotázat jakéhokoliv teologa, psychologa, psychiatra, co na sliby Aleny Krejčové říkají. Zdravý rozum se těchto odborníků ani ptát nemusí.

Alena Krejčová se prezentuje vymyšleným a neuznávaným vzděláním - odborníka léčitele, který čerpá informace při komunikaci s duchy - čmáranicemi po papíře. Soustavně také nabízí prodej čtyř namluvených meditačních CD, u nichž proklamuje léčebné a prevenční účinky. Využívá zranitelnosti osob, které se ocitají v těžkých situacích, čímž významně ovlivňuje spotřebitelská rozhodnutí a chování lidí se zdravotními problémy. Vzbuzuje dojem, že díky jejím CD lidé vyléčí fyzické či duševní onemocnění.  

    Zasílání léčivých energií, dokonce  egyptských, kterými "disponuje" a další komplex bludů, kterými Krejčová žije a prodává je, jsou zralé pro umístění na psychiatrii.  Protože prodává své halucinace a bludné prožitky z poruchy vnímání a myšlení, což se objevuje při psychiatrické (psychotické) chorobě, nejčastěji při schizofrenii. Její slyšení neviditelných bytostí vzniká nezávisle na vnějším podnětu a Krejčová je zcela přesvědčena, že to jsou andělé.  Je to přesvědčení vzniklé na psychotickém chorobném podkladě a patří mezi nejzávažnější poruchy smyslového vnímání. Vidí a slyší věty neviditelných bytostí, které ji radí a přikazují, co má udělat. Tyto vzkazy vyřizuje soustavně ke všemu, při testování těla a duše... při nabízení pomoci v  léčení chronických a psychických problémů; často říká: "...teď mi moji andělé, andílci řekli..., vidím tam tyto zdravotní problémy....vzkazují vám toto..."  K zaškolení temnoty nabízí ceník kurzů, který uvádí na svých stránkách. Prodej schizofrenie ale vyžaduje spolupráci s psychiatrem, v akutním stavu i umístění na psychiatrické oddělení.  Další tolerance podnikatelské praxe Aleny Krejčové je děsivá. Děsivá v tom, kolik duševně vyšinutých za další měsíce a roky vyrobí? Psychickými manipulacemi lidem krade svobodnou vůli a zbavuje je rozumu. Schizofrenické masáže nemohou vytvořit nic jiného, než udělat ze zdravého - psychoticky nemocného,  protože každý blud je temnota, která je nakažlivá a později se změní v chorobu zhoubnou. Je na tom stejně jako ANIE kartářka - viz dole, co věřící o Vorlíčkové napsali.

Podnikatelský klam musí vydělávat hodně peněz, protože Krejčová v červenci 2018 své podnikání povýšila na společnost s ručením omezeným, je to ALENKAPASTELKA s.r.o. Grandiózní bludy (přesvědčení o zvláštních schopnostech) zaregistrovala u obchodního soudu a povýšila se na S.R.O., stala se tak právnickou osobou na podvody. Jak na tom ti lidé (do kterých Krejčová vetká temnotu) za čas zdravotně budou? Psychologové a psychiatři mohou  těžko říci, že to je pro klienty zdravé a prospěšné. Duševně slabší se zblázní a onemocní jako ti, na které temnota dolehla (viz.dole), protože to chtěli.  KARMA: nikdo nám nebo pro nás nic neudělá, jestliže mu to neumožníme, anebo jej k tomu něčím nevyzveme. Není tedy následku bez příčiny.  Téměř každý dobře ví, že špatné myšlenky přitahují špatné věci. A to znamená: Kdo s temnotou zachází, do toho se temnota nastěhuje - viz. níže

Automatická kresba způsobuje duševní vyšinutí, jako u zpěvačky Hany Horecké, která při psychokresbě začala slyšet hlasy, později duchy viděla, při kresbě s nimi komunikovala - sdělovali ji zprávy, jako Aleně Krejčové..., až z tohoto vyšinutí zpěvačka skončila v blázinci, kde ji přivazovali k posteli a dusili polštářem...>ZDE+ZDE 

    Nakažlivá temnota dostala do blázince i miss Zuzanu Jandovou, také ji tam přivazovali k posteli  - více o tom ZDE

Těžko uchopitelné sily temna totiž jistou měrou vypojí vědomí, přebírají nad ním kontrolu a časem se projeví nejen nutnou hospitalizací na psychiatrii a nekonečným užíváním antidepresiv, u někoho zhoubnou chorobou (jako např. u TV kartářky, která na jaře 2018 zemřela na rakovinu), anebo puzením k sebevraždě, jako u country zpěvačky Hany Horecké.   

léčitelství Aleny Krejčové

ANIE kartářka také podvádí dál:     

nabídky Jany Vorlíčkové

Tato kartářka dlouhá léta nabízí zbavení se zhoubných nemocí a psychických potíží..., i s příslibem spuštění Ducha svatého k vyléčení... při rodinných konstelacích, jež nazývá karmickým kruhem, prý vede lidi k Bohu, ale věřící o ní  napsali: "Nesmírně tu ženu lituji. Podlehla satanovu klamu a užívá si jeho peníze. Její život řídí démoni. Je to děs"  Soustavně mluví o Bohu, Ježíše Krista ale neuznává, sdělila, že je "kult osobnosti" (viz.stránky na konci) a na Bibli nevěří, že prý ji napsali "úchylové". Na lidi tedy mluví "Satan v lidské podobě"  - více o Vorlíčkové naleznete v odkazech níže - stačí kliknout:

                                                                  http://skristem.cz/kartarka-anie/

blasfémie ANIE kartářky 

Lidem se nedaří, jsou  zoufalí, psychicky na dně; v depresích; nemocní, a tak je lidská tíseň zneužívána k výdělečné činnosti - skrze duchovní tématiku.

 VÝŠE  UVEDENÉ METODY JSOU  TRESTNÉ

Na základě takových podvodů Ministerstvo zdravotnictví ČR zaslalo již v roce 2012 (10. ledna)  Českému klubu skeptiků SISYFOS stanovisko k léčitelství a k metodám alternativní medicíny zprávu (MUDr. Helenou Sajdlovou - ředitelkou oboru zdravotních služeb - pod Č.j. 83677/2011), která zní:

Za MZ sdělujeme následující:

Léčitelé nemají v zákonech České republiky žádnou oporu. Ze živnostenského zákona byli vypuštěni, v zákonech resortu zdravotnictví být nemohou, protože nejsou zdravotnickými pracovníky se zdravotnickým vzděláním. Stát takto deklaruje, že činnost léčitelů je nežádoucí a nezákonná. V právních předpisech nejsou definováni a žádná oprávnění k jejich činnosti neexistují. Má-li žadatel vzdělání a příslušné znalosti v některých oblastech, jako jsou léčivé byliny, zdravá výživa a správná životospráva, může se registrovat v režimu živnostenského zákona jako poradce pro dobrou výživu, pro rekondici apod. Jestliže někdo zjistí, že se pod touto rouškou schovává „léčitel“ slibující léčbu a úzdravu, což je výsostnou činností zdravotnických pracovníků, musí se obrátit na nejbližší živnostenský úřad nebo na Ministerstvo průmyslu a obchodu s žádosti o prošetření a případné uložení sankcí.  Výše uvedené si mohou čtenáři ověřit na stránkách www.sysifos.cz  Co se týče zdravotnického vzdělání, to vysvětlují zákony o "Ochraně veřejného zdraví; Zdravotnických povolání;  Zdravotnických službách...". Co se týče léčivých bylin, zdravé výživy..., to vysvětluje  Živnostenský zákon.

Níže uvádím příklady, které popisují, co všechno se několik let dělo a stále děje.

Televizní kartářky slibovaly vše, co diváky přiměje k rozhodnutí, že nutně potřebují kvůli zdraví a štěstí volat do televize. Protože např. Golovleva slibovala:"zaslání energií a divák překoná zdravotní problémy a má zajištěný dlouhodobý energetický přísun a o nic se již nemusí starat". Pastelka zase, že vymodlí  "tak silnou neproniknutelnou energetickou ochranu přes anděly, že (divákovo zdraví a štěstí) bude zcela ochráněno před zlem". Před zlem, které  je tou hlavní příčinou  depresivních stavů, nemocí a úmrtí. Alenka Pastelka tuto ochranu slibovala na 14 dnů, takže v divácích vytvářela závislost, aby volali pokaždé, když byla v televizi.  Tu závislost klientů si samozřejmě vytváří i při nových podvodech.

Podvodu se dopouští ten, kdo (k vylákání peněz) uvede druhého v omyl se záminkou příslibu, který nemůže splnit. Jakákoliv ochrana (anděly, archanděly, zbavení karmy, prokletí, zlých sil  apod.) je atribut Boha. Podvodník tedy sliby (pod kterými vylákal peníze) splnit nemůže a oběť (volající divák) o své peníze přijde.  Jen blázen si může myslet, že čarodějka manipuluje Bohem jako s diváky. Známá televizní kartářka si to myslela, soustavně také posílala REIKI, na jaře 2018 však zemřela těžkou smrtí. REIKI  jí samotné nepomohlo, natož těm, kterým to posílala. Když jsou "vědmy" tak prolhané,  proč bych i já nesděloval fakta, která o něčem mluví?

    Lidem sice nelze zakázat, aby využili nabídek podvodníků, ale léčitelské služby schovajíc se pod roušku ezoterických služeb (čištěním energií a jejich harmonizací...), se zdravotního stavu týká, a to zakázané je! A lidé to také za nic jiného než léčitelskou pomoc nepovažují. Pokud tedy televize s nastrčenými pseudo-léčitelkami takovou výdělečnou činnost provozuje, pak lze zakázat tuto činnost, a vyvodit z toho trestněprávní důsledky. V obsahových náplni Živnostenského zákona neexistuje slovo EZOTERIKA, neboť ta se zabývá budoucností duše po její smrti a poznatky ze záhrobního života. Zdravý rozum musí uznat, že to do Živnostenského zákona nepatří. Je tam pouze uvedená  činnost astrologů, grafologů, kartářek a numerologů, ale to není čištění zdravotního stavu a slibování energetické ochrany. Věštění, astrologie, numerologie a grafologie není magie.  Na co jiného tedy režisér pořadu čištění zdravotního stavu sváděl? Že to je věštění? Věštění se zabývá tím, co se stane, nikoliv pseudo-čištěním zdravotních stavů! Pokud jde o zdraví, nauky o  sedmi energetických centrech = čakrách jasně popisují, kterých oblasti zdraví se jednotlivé čakry týkají. Alenka Pastelka dlouhá léta v televizi čakry vysvětlovala, a navíc o čakrách je toho plný internet. Stačí také kliknout na Wikipedii. Že by zabedněnci stále chtěli přesvědčovat svět, že to se zdravím nemá nic společného? Pak režisér tv.pořadu s kartářkami považoval lidí a úředníky státu za velké idioty.  

    Člověk, který žádá čarodějky o pomoc je samozřejmě v tísní a má strach, že je nemocný nebo skutečně nemocný je. Nebo také věří, že je prokletý. Protože čarodějky prokletím straší soustavně. Finanční, osobní, rodinná či sociální tíseň lidi zažene do stavu z kterého nemohou vystoupit bez cizí pomoci, a patologické lhářky nabízí "ochranu,  zdraví, peníze a vše ostatní, co udělá lidi šťastné" > zápisem do rituálu, modlitbami, litím vosku do vody a další ochranou, jež zajistí štěstí pro všechno.  Tonoucí se stébla chytá a logické uvažování s myšlením není u všech na takové úrovni, aby lživým trikům nevěřili. Člověk v tísni je zneužíván a platí za něco, co čarodějky vyplnit nemohou, protože tu moc k vyplnění nemají Připomínám, že prokletí a ochrana před zlem je výhradní atribut Boha, takže kdo takovou ochranu slibuje, nemá hlavu v pořádku. A zákon: "Přestupkový, Trestní, Na ochranu spotřebitele; ale i Občanský zákoník zneužívání tísně považuje  za přitěžující okolnost,  neboť tíseň vylučuje svobodu vůle. 

Máte-li špatné zkušenosti, pište do deníku Blesk

Podvody jsou zaměřené na lidi, kteří jsou nejvíce zranitelní, např. i když člověk prochází bolestivým rozvodem... Během celé historie důvěřivci ve světě zaplatili miliardové částky biblickým prorokům a jasnovidným zločincům. A druhým z nejstarších triků  je nabídka k odstranění smůly + zvrácení prokletí.  Jde o vylákání peněz pod záminkou slibů, že bude odstraněna kletba nebo negativita ze života obětí a jejich blízkých. Pod záminkou modliteb, které když přijaty nebudou, budou lidé i se svou rodinou hrozně trpět, protože nebudou "očištěni od zla". To na RELAXU TV soustavně nabízela Markéta Steinbergerová, Ilona Golovleva, kartářka TARA, Morgana (Šárka Čuchtová)...

    Alena Krejčová se v televizi "modlila", tvrdila, že vytváří kolem diváka"ochranný neproniknutelný krunýř (štít) proti ZLU..." - stačilo si minimálně pustit videonahrávky ze 4. + 5.6.2018. Tato "karmická kreslířka" od 12.6.2018 v televizi není, ale v soukromí se nic nemění, vše, co dělala, frčí dál=Kurzy; Výuková škola; Automatické kreslení; Hovory s anděly; Reiki; Skenování a čištění stavu těla a duše... Už někdo z těch, kterým Pastelka vystavila ze své školy "Certifikát" přemýšlel k čemu ho potřebuje? S certifikátem od Pastelky se může tak akorát - víte co? Možná začne k "Automatické kresbě; Reiki..., Andělským kurzům a na hovory s anděly..." tisknout vysokoškolské diplomy. K vylákání peněz využívá podvodné triky,  i vydáváním certifikátů, jež nejsou k ničemu! Věštectví je živnost volná, není třeba vůbec žádné školy, natož certifikátu.

EZOTERIČTÍ ŠMEJDI soustavně vymýšlí nové triky; přesně jako prodejci zboží.  Kdysi jsem kvůli podvodům na Alenku Pastelku + ANIE kartářku učinil oznámení, a byly za to obě úředně řešeny. Obě mnoho let skrytě kradou (Pastelka na Facebooku k zlodějině uvedla dobu 14 let). Schizofrenickými bludy oblbují svět a zneužívají podlomenou psychiku důvěřivých. Velmi dlouho trvalo než byla Vorlíčková k 22.3.2018 za svoje bludy z televize lidově řečeno vyhozena. To schizofreničce sebralo obrovskou mediální možnost k nahánění lidi do svého soukromí, kde na psychicky zubožených "vědma" (s poruchou duševního stavu) praktikuje psychoterapie (stavěním rodinných konstelací).  Křečovitě na webu (i po vyhození z televize) nabízí skupinové terapie. Blázen si hraje na doktorku a tvrdí, že je životním průvodcem těch, kteří trpí a jsou nemocní. Stačí občas vstoupit na  její Facebook, kde přesvědčuje všemožným, hlavně tím, co je zakázané a trestné.  Například "se ji osvědčilo, že klienti její konstelace přijmou a zvolí s  ANIE osobní terapie," protože "...kdo se nedokáže s čímkoliv vyrovnat, je ANIE pro něj  poslána." Bez patřičného vzdělání, bez úředního povolení a se schizofrenií, že to je životní průvodce? Do hrobu určitě. Vymýšlí si u lidí nemoc, rakovinu a karmu..., přesvědčuje smyšlenými léčitelskými historkami a nabízí postavení skupinových - rodinných konstelací a terapie s osobním sezením. Na FB upozorňovala, že už to dělá 9 let! 

   K FB Anie kartářky z 23.6.2018 stojí zato rozebrat slova, která napsala:"Vyserte se na všechny léčitelé...,  a přesvědčuje čtenáře, proč by se  nemocní měli spíše obracet na ENÍ, když píše: "Poslední 2 roky  ke mně chodí nebo se na mne obracejí ty nejsložitější případy - sebevrazi, závislí; rakoviny, tíživé situace, kdy jde o život... A pokračuje: "...žena...naprosto zdravá, nádory střeva, dělohy... metastáze do plic a jater... (také u ENÍ hledala naději). "Mám nemálo případů, kdy se po 2 konstelacích a 1 sezení rakovina ztratila bez chemoterapie a operace. Jenže upozorňuje:"Člověk se ale plně uzdraví, když čistí dál... své emoce, své myšlenky a svou duši.  ENÍ připouští, že se její uzdravování vyplnit nemusí, když se nemocný nebude čistit pořád.  To znamená být závislý na stabilním čistění ENÍ kartářkou. Nejlépe každý den? A zdůrazňuje:"Znovu opakuji...karmu čistěte dřív než budete v posledním stádiu...pak už pomoci nejde!" Nakonec to jsou vyhrůžky ve smyslu, kdo její konstelační terapie nepřijme a ona jeho karmu čistit nebude, ten zemře. Lidé budou trpět a umírat, protože je ENÍ neočistila od zla. S tímto ENÍ určitě skončí v blázinci, svázaná řemeny k posteli! Protože stát musí před těmito blázny nemocné chránit!

Agresivnější praktiky než ze strany šarlatánů z AKTIP, kde slibovali vykadit rakovinu. Zkrachovalá "TV moderátorka" Vorlíčková zázraky (jako v AKTIP) slibuje přes kupčení s Bohem: "Když zaplatíte, tak postavením konstelace k vám spustím Ducha svatého... a uzdravím, zbavím depresí, odstraním vaše potíže - karmu"  Myslí si, že Bůh slouží jejím choutkám a při konstelacích vykoná zázrak, protože ANIE slíbila seslat Ducha svatého. FB stránky ještě posiluje webovými stránkami, kde u nabídek konstelací přesvědčuje: "....na  skupinách mám mnoho klientů , kteří jsou lékaři, zdravotní sestry, psychologové, odborníci a chtějí vidět příčinu zdravotních potíži."  Blázen! Co všechno nemocná hlava nevymyslí? Klientem by se mohli výše uvedení odborníci stát jedině v případě, že by na tom byli duševně a rozumově hůře než je samotná ANIE! Její psychoterapie vyjdou "jen" na 21 tisíc Kč, ale i kdyby to stálo 50 Kč, na psychologické poradenství a praktikovaní psychoterapií nemá oprávnění. V televizi si také hrála do doktorku - léčitelku a díky tomu byla z televize vyhozena. ANIE však nabízí léčitelství dál, stále novými a novými nabídkami. Takže když bude "sebevrahy, závisláky, rakovinu a tíživé situace - kdy jde o život" čistit skrze konstelace a sezení dál (tedy častěji, jak sama píše a doporučuje), možná je přinutí prodat střechu nad hlavou a půjdou bydlet pod most, protože její pseudo-léčitelské terapie vůbec nejsou laciné >> ZDE  

    Nevědomí a podvedení lidé následek svého rozhodování (že kupují od pseudo-jasnovidců-zločinců pitomosti) nepředpokládají. Patologickým lhářkám skálopevně věří. NEVYPLNÍ SE VŠAK NIC! Čarodějky už lidem vykecaly do hlavy takové díry, že stačilo slíbit zapsání do rituálu, nic víc. Několikaletým vymýváním mozků přepsaly v podvědomí lidí rovnici k takové důvěřivosti, že jen stačí vyzvat k zapsání do rituálu bez dalších slov. Ilona Golovleva sdělí primitivní afirmaci, která zní, aby si volající žena bez práce a  peněz soustavně říkala: "Mám peníze a jsem šťastná", a problém je prý vyřešen. Tak si říkejte, když vám chybí práce a peníze:"Mám dost peněz a jsem šťastná(ý)!"  Buď je vědma tak duševně vyšinutá, anebo považuje lidi za velké idioty. Vždyť jiní její stupidity poslouchali a na hovadiny volali stále další a další lidé.

Stát by neměl tyto zloděje tolerovat, protože nechat zoufalé a nemocné napospas trýznitelům (kteří  si udělali byznys jako koníčka) a říkat, že za blbost se platí, je žalostné. Celosvětovým trendem je na 1.místě bezpečnost, ale před takovým "zvěrstvem" lidé ochráněni nejsou. Jde-li o televizní vysílání, je tu  možnost podvodnému pořadu zrušit licenci, neboť jde o zvrácenou činnost významného mediálního prostředku, který každodenními (několikaletými podvody) vykecal lidem do hlavy díry až k slabomyslnosti a neschopnosti logicky uvažovat. Lidé viděli a každý den slyšeli bludné stupidity, a přesto volali jeden za druhým. Čím to tedy je? Tím, že psychická manipulace ukradne svobodnou vůli a zbavuje rozumu!

Klamání spotřebitelů minimálně naplňuje podstatu správního deliktu (vysoké pokuty) nebo odsouzení za trestný čin (do 2 až 5 let vězení). Správní delikt je deliktem ohrožovacím, u čehož postačí pouhé vyvolání nebezpečí k ohrožení zdraví. Vznik skutečného následku tedy není nutný  

Je mnoho video důkazů, že čarodějky uvedené dělaly řadu let.

Jenže to je způsobilé významně ovlivňovat rozhodnutí diváků trpících zdravotními problémy s dojmem, že budou vyléčeni ze svých zdravotních potíží. Diváci si tyto poskytované služby vykládají jako možnou náhradu lékařské péče a tím mohou zanedbávat lékařskou prevenci nebo léčbu i závažných onemocnění - viz příklady níže, včetně příkladu s ženou v hlubokém psychickém propadu, po 2 mrtvicích a s nemocným srdcem, která volala Štelcové s vidinou pomoci.

Simona Štelcová:

Co Štelcová vystupovala v televizi, prohlašovala se za léčitelku, i na webu a všude jinde. Lidé si pořady s "Vědmy radí" natáčejí, videa jsou i na Youtube, takže důkazů je (na každou "vědmu") dost. Řadu let tato rádoby-léčitelka v televizi čistila zdraví volajících skrze křišťálovou kouli nad svíčkou a točením kyvadla. Když přiložila kouli blíže nad plamen, sklo samozřejmě více zčernalo, a to dělala, když chtěla Štelcová diváka přesvědčit, jak byl zdravotně zaneřáděn. Stupidní oblbovačky! Zkuste si dát doma nad svíčku sklíčko, uvidíte, jak ho plamen očerní. A čím blíže dáte sklíčko nad plamen, tím bude více očazené. Dívali jste se někdy na "zatmění slunce" skrze očazené sklíčko? Když nemáte černé brýle, jednoduše očadíte sklo nad svíčkou.

    Podvodnice nacházela u lidí choroby, doporučovala léčbu a k tomu nabízela ke koupi své namluvená CD.  Prý okamžitě vidí všechny nemoci. Pro vymýšlení takových podvodů si ve 2013 zaregistrovala živnost Samozřejmě že NE na léčitelství - na to nemá nárok.  Přitom se několik let za léčitelku vydává. Jenže k tomu nemá oprávnění a zákon to nazývá: "NEOPRÁVNĚNÝM PODNIKÁNÍM", což by už nebývá na pokutu, ale na trestní stíhání.  Televizní léčitelství mělo název: "Čištění a odblokování energií". Režie však po sdělení jména volajících vypínala hovor (jako u odejité ANIE kartářky), divák byl umlčen, Štelcová točila virgulí a vymýšlela zdravotní blokace s chorobným stavem k němuž přidávála průpovídky, jak její energie může divákům prohodit srdíčko; mohou zavrávorat; cítit teplo, chlad; brnění v končetinách atd. Aby o to účinněji lidem vymyla mozek a přesvědčila je, jak je nutné, aby jeden za druhým volal na "odblokování a čištění energií". Rituál ukončovala až ji zdvižená ruka (jako při hajlování) začala bolet. Divákovo zdraví bylo tehdy jakoby odblokováno a chorobný stav těla vyčištěn.  A lidé volali jako vzteklí. Pitomostem a fingovanému léčitelství Štelcové tak hodně věřili!  

Připomínalo mi to jeden z aforismů:"Říkáš, že nejsi zloděj a přitom je tvá ruka v mé kapse!" Dalšími příklady nebudu zacházet daleko do minulosti, uvedu jich pár z 2018

Leden 2018:  

Štelcová čistí Marušku (nar.1951): "...potřebuji, abyste týden pila očišťovací nebo urologický čas, aby se vyčistilo to, co má. Tohle čištění je opravdu silné, očekávejte to, že se vám může srdíčko prohodit, nelekejte se toho, protože já upravuji vaši energii, váš tlak. Maruško, já nemůžu se ptát, jestli to dobře dopadne, já také jednou umřu, já vám ale ulevím, jak nejlépe umím a dovedu"  Pokračuje s očazováním koule nad svíčkou..., doporučuje urologický  čaj, k tomu ještě čaj kopřivový a dávat si pozor na tlak... Tohle radila volající Marii, která prosila o pomoc a měla před 1/4 rokem druhou mozkovou mrtvici a říkala, že je na tom velmi psychicky špatně - našli ji k tomu ještě nemocné srdce. Není to na okamžité vyhození Štelcové z televize? Několik let přes televizní obrazovky vtlouká lidem do hlavy, že s "rentgenovými očima" okamžitě vidí všechny nemoci... V divácích (za léta vymývání mozků) vytvořila klamné přesvědčení, že je lepší než lékař. Protože lékař musí všechno dlouze zjišťovat různým laboratorním vyšetřením, ale Štelcová to vidí ihned!? A tak nemocní nemají potřebu hledat lékaře, ale tuto podvodnici. Co když na smrt volající Maruška (1951) zemřela? Byla po dvou mrtvicích, s nemocným srdcem a v hlubokém depresivním stavu, a Štelcová ji doporučila čaje se slovy: "Maruško... já také jednou umřu...". Maruška to mohla pochopit, že "záchrana už není a musí zemřít".  Ani na doporučování léčivých bylin nemá šarlatánka oprávnění.  Hluboký depresivní stav a stupidní rady mohly u Marušky spustit 3.mrtvici - infarkt a mohl nastat exitus. Kdo ví jestli se to nestalo! Kdyby nebyl tv. pořad se šarlatány podporován, nemohli by se nemocní spoléhat, že jim patologické lhářky zdravotně pomohou nebo je vyléčí, což by nemocné přinutilo hledat lékaře, nikoliv čarodějky. Šarlatánství pouze hledá peníze, jde za penězi přes mrtvoly a cynicky: "My jsme tady pro vás; My vám chceme pomoci!".  Vyčistit peněženky!

 Když Štelcová čistila Vladimíru:  Koule není až tak špinavá, ale je nutno čistit plíce..." Když čistila Jaroslavu: Jaruško prosím odhlenit na konci toho slavíka, takže odhlenit se potřebujete. Všichni si říkáte, že nemáte ten problém, ale za pár dní  najednou ucítíte, co já jsem vám řekla. U vás v rodině je třeba čistit hlavu, byla tam  roztroušená skleróza... 

Únor 2018:

Vaškovi  z Moravy Štelcová diagnostikuje "úskřip na pravé straně nahoře, má pokrčit nohy a zvedat pánev a točit rameny. Zkusit pálivější jídlo k vypálení bacilů. A sděluje mu, "...měl jste štěstí, že jste se mi dovolal a hned vás udělala udělala..., ...když  se zdraví vyčerpá, tak potom pomůžeme my, co pracujeme s energiemi, biotronici, léčitelé těch energii..." Diváci Simoně Štelcové volají především kvůli špatnému zdraví. Mohl bych pokračovat, uvedl jsem to pro znázornění jako důkaz, že zakázané pseudovědecké praktiky stále pokračují, i když jsou zakázané.  Vše nastejno pokračovalo i v dalších měsících a dnech po 18.5.2018...  

8.června 2018: Štelcová komunikuje s duchy zemřelých. V televizi  divákům sděluje vzkazy nebožtíků, co na "onom světě" dělají a jak se mají?  Štelcové z toho léčitelství ukrutně hráblo v makovici. Už nevidí v lidech jen choroby, ale i nebožtíky, což  rejža za účasti kamer vysílá do celého světa. Těch schizofreniček tam tedy je skutečně více! A jela v tom i televizní režie. Zdraví lidé museli jen kroutit hlavou, jak režie něco takového může pouštět do světa? A na čem všechno chtějí zloději vydělat? Na neděli 10.6.2018 byl na ČT24 - 22:05 hod. ohlášen pořad,  že "RRTV vytáhla proti televizním věštcům a léčitelům", tak rejža ještě rozjel nebožtíky! Chce rychle vydělat na všem, i na těch mrtvých! Přitom "ezoterická zrůda" v podobě Štelcové nekomunikuje se žádnými nebožtíky, jsou to schizofrenické výmysly, aby lidé volali a volali, a nepřišla o finanční honoráře, které ji televize za to dává. Jak jinak nazvat ezoteričku, která se vydává za pseudo-léčitelku bez schopností léčit a bez povolení léčit, a ještě s chtíčem vydělat na truchlících lidech s vymýšlenými vzkazy, jak nebožtíci (volající rodiny a známých) po své smrti žijí a co vzkazují?  To opravdu může dělat jen zrůda! Zrůda bez náboženských znalostí a respektu k Bohu. Zrůda, která nenechává na pokoji duše zemřelých, ani pozůstalé. Proč Štelcová nedělá funebráka, když ji nebožtíci tolik přitahují?

Ilona Golovleva:

Březen 2018:

Nejen v tento den, ale každé vysílání (co je v televizi) přesvědčuje diváky, že pro sebe mohou hodně udělat tím, že zavolají do studia a udělají aktivací čarodějnického symbolu. Tvrdí. že zapsáním bude symbol posílat energii, aby divák překonal zdravotní problémy a jakékoliv jiné problémy... a divák má dokonce února 2019 zajištěný přísun energie. Bude mít dlouhodobý energetický přísun a o nic se již nemusí starat." To samozřejmě v různých obměnách sdělovala při každém vysílání.

například Ivaně:  "Já vám vytvořím na dálku ten ochranný štít nebo ochranné vajíčko, každý tomu říká jinak. A tento symbol, když tady bude jméno vaše, nebo právě někoho z těch blízkých..., tak tento symbol pomáhá k tomu, aby ta energie odcházela a chránila vás." A dále přesvědčuje diváky ostatní: "Být v bezpečí znamená i to, chránit se před tím, aby na vás nelezly nějaké problémy, chránit si své zdraví. To všechno o tom je, protože zdraví je na předním místě, ano?

Markéta Steinbergerová:

Březen 2018:

Opět nejen v březnu 2018, ale řadu let lije od vody vosk a slibuje ochranu před všemožným - od zbloudilých duší (jež zatěžkávají zdraví), očišťuje lidi a jejich rody od kletby, prokletí, uřknutí, karmy, od mrtvých..., prostě od všemožného ZLA pro zlepšení zdraví a aby přišlo štěstí. Diváky přesvědčuje: ...rituál je obrovská ochrana před temnotou, zlem a prokletím. Odřízne  smutek, psychické oslabení, oslabené čakry. Rituál zničí všechnu temnotu a začnou se dít velké věci. Začnete se smát, začnete pociťovat velkou radost, zbavíte se strachu a budete se zase na něco těšit. Kletby oddělím, odříznu, odplavím. Jakmile zavoláte, začnete se čistit, a dostanete ze sebe ty černé energie....a máte teď Boží ochranu, andělskou velice silnou. Co Steinbergerová může slibovat za ochranu? A ještě ubezpečovat, že Bůh zařídil? Vždyť tu ochranu potřebuje ona sama, ubožákovi se vysypal mozek, a tak si hraje na vládce kosmu. Psychiatrická léčebna by její myšlení určitě zklidnila, jako u zpěvačky Horecké.

Dokud budou kartářky vymývat lidem mozek, do té doby budu o podvodech psát. Kdo jiný může duševní podvody nejlépe hodnotit, než ten, který se v duchovní tématice (jako já) mnoho let pohybuje a ví, co je absolutně nesplnitelné a podvod... Čarodějkám se to sice nelíbí (chápu, kritika se nelíbí nikomu), a proto tvrdí, že je pomlouvám. Přihlížet k podvodům spojenými s náboženstvím se mi prostě příčí. Mohly podat žalobu, alespoň by se potvrdilo, jak to s jejich duševním  stavem a nadpřirozenými  schopnostmi  je?  Potvrdilo by se totiž jen to, že zázračné schopnosti nemají a dlouhá léta podvádí a kradou. Soud či policie by určitě zkoumala i duševní stav kartářek, a toho se čarodějky hodně bojí.  A ty "vědmy", co ve  schizofrenii žijí, jednou skončí v blázinci jako zpěvačka H.Horecká << klik na, Také mluvila s anděly a praktikovala automatickou kresbu, kterou Alena Pastelka Krejčová velmi nabízela jako  výukovou  školu i přes televizní obrazovky.

PRO DUCHOVNĚ  NEZNALÉ a VĚŘÍCÍ v ČARODĚJKY

Jestliže důvěřivec přesto věří, že čarodějky rituálem volající diváky očistí a zbaví špatných energií a vyplní, co rituálem+zasíláním energií... slibovaly, pak by čarodějky musely natrvalo změnit v hlavě volajících myšlení, aby nedělali hloupostí a nedostávali se do problémů a nemocí (kvůli depresi...).  Musely by je zbavit zlozvyků a změnit jejich charakter, který ty problémy a nemoci způsobuje! Protože jak jednáme a myslíme, takovou si tvoříme budoucnost a osud. KARMA je charakter; Karma je projev naši vůle!  Vše, co uděláme skrývá příčinu, z které vyplyne určitý následek.  Z hlediska karmy neexistují žádné souhry náhod, protože nikdo nám nebo pro nás nic neudělá, jestliže mu k tomu nevytvoříme podmínky nebo mu to neumožníme, anebo jej k tomu něčím nevyzveme. Není tedy následku bez příčiny.  

Diváci platili za volání do studia, aby také dostali pořádně vynadáno a nemohli z toho dlouho spát, viz. příklady. Diváci tak za KLAMÁNÍ čarodějek, anebo za věšteckého hulváta zaplatili 70,-Kč za každou započatou minutu hovoru. A platí i za čekání na spojení do televizního studia. Volající stará babička 15.2.2018 např. říká ANIE kartářce, že čekala na spojení do studia 1/2 hodiny. Roztřeseně říká: " Já Vás zdravím, těšila jsem se na vás, a oni mi tady dělají samé potíže, pořád mě přepojují na někoho jiného, na mou duši, 1/2 hodiny na Vás čekám, tak Vás mám ráda, Vy mě znáte, tak Vás mám ráda. Babička dostala vynadáno, "že klame a pouští do éteru nepravdy, je hněvivá a vzteklá s velkým egem.., má si na jaře vyčistit Ostropestřcem játra..." Není to ojedinělý případ,  další příklady uvádím v dalších odstavcích.

    I když ANIE (nebo televize?) nechala z videa (na Youtube)  uvedený hovor v 56:05 min vymazat, video babičky s kartářkou u lidí (kteří si ANIE natáčí) nevymazala!  Stará (milující) žena byla přepojována na jiné kartářky po telefonu, ona však chtěla ANIE, ale peníze za hovor stále naskakují, i když televize píše, že délka hovoru je 16 minut = 1.120,-Kč. Takové možné okrádání dává logiku, protože hovor se po dotazu diváka (či sdělení údajů) u ANIE kartářky vypíná (aby ji divák za monolog pitomosti nevynadal), ale to by televize nevydělala! Může vydělat tímto způsobem.

Zloději dostávají zaplaceno za to, že druhým podstatně více ničí zdraví, anebo utráceli za to, že je vědma Vorlíčková urazila, zesměšnila, ponížila tím, že mají doma vši; mají se léčit; neválet se doma na mateřské atd.(viz. další), aby z toho nemohli diváci dlouho spát.  A protože kartářka nemá (kvůli duševní chorobě) dobrou náladu nikdy, zákazníky zastrašovala rakovinou, úmrtím, ztrátou majetku a všeho ostatního (viz. dále její výroky).  Dá se tedy vydělávat vulgaritou, neúctou, ponižováním a zastrašováním lidí, anebo prodlužováním spojení do TV studia.  

Ani pod rouškou esoteriky a jejím zdůvodňováním nesmí docházet ke klamavému obchodování s lidským zdravím. Co je lidské zdraví?  Je to psychika! Protože psychika je duch, který řídí ve fyzickém těle veškeré biologické procesy - tedy zdraví. A čím více je zatěžkaný duch (starostmi, nouzí, nemocí.. a podvody...) zatěžkáván dál, automaticky se hroutí fyzické zdraví. 

Další k "čarodějkám", které slibují štěstí, uzdravení skrze čakry, peníze ad.

viz. SATANOVO  BRÁNA - klik níže na

Bakalářská práce - Bc. Milana Tesaře z Pedagogické fakulty

Stačilo vidět Markétu Steinbergerovou; Markétu Adamovou (kartářka TARA), Pastelku a další. Divák zjišťuje, že rozum ubožáků ovládla démonická temnota, čarodějky mluví z cesty, neví o čem mluví a český i slovenský národ (a další svět) chtějí přesvědčit, aby věřil schizofrenii, která ovládla čarodějky. Evidentně lze pozorovat poruchy myšlení opírající se o mylné představy a v celkovém obrazu jde o převahu bludů, které jsou spojovány s realitou. Vůbec se nedaří v jejich myšlení - k magoriím vzbudit kritický postoj, naopak když čtou kritiku, čarují a nabízí rituály ještě více, jako by šlo o život. Poruchy myšlení se u čarodějek projevují rozbíhavostí a v nelogickém přesvědčování světa; Také nesouvislou roztříštěností mysli a  zapomnětlivostí, ale i citovou oploštěností a malou schopností soustředit se (viz. příklady níže).

viz.>>MAGNETISMUS  ZLA

Odporná nábožensko-satanistická estráda, kterou ještě Pastelka nazývala modlitbami, i když to nemá s modlitbami NIC společného. Jsou to evokační slova z "Učebnice čarodějnictví a magie + čarodějných receptářů", jež nemají s Bohem  a Dobrem nic společného. Slovo Bůh bylo zamlčováno, zato jeden evokační výkřik střídal druhý, jen to nebyla modlitba k Bohu. Démon (v duši čarodějky) totiž Boha nenávidí. I když o Bohu někdy naoko mluvila,  je to jen Satanovo maska, kterého Pastelka vybarvuje jako ANDĚLA  SVĚTLA. Satan měl původní název Světlonoš (než byl svržen z Nebe), protože byl působcem rozdávání astrálního světla. Jenže z tohoto padlého anděla se stal ANDĚL TEMNOT, který je poslem myšlenek temných, právě takových, které  ovládají Pastelku a další čarodějky. Žádný zloděj nemá na čele napsané, že jde krást. Pomoc potřebují čarodějky = psychiatra, vliv temnoty v nich způsobil duchovní odcizení a duševní poruchy. Nechtěl bych od této schizofreničky slyšet ani "dobrý den", aby na mně náhodou "její démon nepřeskočil". Natož abych od ní žádal modlitby, které jsou její vlastní tvorbou. Co duchovně dobrého může  člověk posedlý démonickou silou  ve vztahu k PRAVDĚ a DOBRU vytvořit? Když ji Bůh zbavil rozumového rozlišování a její schizofrenická tvorba přichází z pekla. Psychiatr a eugenicist Eugen Bleuler tomu dal název "Schizofrenie" - klik na >> "Ajurvéda to přes 3000 let popisuje..."

Co dokáže démonický vliv - klik dole

Televize Relax... pořadem "Vědmy radí" vyživovala kartářky, které trpí duševní poruchou - tj, SCHIZOFRENIÍ, a ta je usilovně nutí podrobit SVĚT k obrazu DUŠEVNÍ CHOROBY, aby se lidé podřídili zlovůli chorobné mysli čarodějek, jež žijí v představě všemohoucností. Některé jsou ještě navíc puzeni neviditelnými hlasy  s příkazy, podle nichž mají diváci žít, rozhodovat se a jednat.

 1. Alenka Pastelka - skutečná Alena Krejčová soustavně hovoří s duchy (prý anděly, i když nikoho nevidí), a ti ji prý dávají informace, co volající diváky čeká a mají dělat. Slyšení hlasů, halucinace, nepříjemné zvuky, cizí hlasy, ale i vibrace, to jsou pocity, které prožívají schizofrenici.

Výkřiky "Čokurej..Čokurej...Šej-hei-kí..Šam-pí..." Alena Krejčová  opravovala divákům potrhanou auru a čakry - tedy zdraví (prý tam mají až 10 cm díry a díky tomu mají zdravotní, existenční a vztahové problémy) Říkala, že jim to musí zacelit a uvést jejich psychiku=zdraví do harmonie, i s doporučením, ať si zajdou k lékaři, protože např. zjistila problémy "s močákem, ledvinami, střevy, játry, štítnou žlázou, trávením...(např.také 27.2.2018)", řekli ji to andělé! Nevím, zda se může zdravotním pojišťovnám líbít nárůst pacientů, když si schizofrenik hraje na psychologa-lékaře-diagnostika a (zasíláním lidí k lékařům) zvyšuje pojišťovnám výdaje za platby lékařských vyšetření. Vědma sice říkala, že není lékař, ale přesto diagnostikovala a nalézala konkrétní poškozené zdraví a doporučovala návštěvy lékaře. Duševně nemocná Alena Krejčová toho léčitelství a diagnostikování nikdy nenechá (psal jsem o tom 10 let a nenechala toho). Dokud bude žít, bude u lidí stále nacházet zdravotní problémy, protože to je součást její nemoci. Naopak, když četla nebo slyšela kritiku, zvyšovala skenování zdraví a hledání dysfunkci orgánů v těle a doporučovala nejen lékaře, ale i zakoupení jejích čtyř namluvených CD k harmonizaci zdraví... Se schizofrenikem nemá cenu se bavit, tam lze jedině provést hospitalizaci v léčebně, anebo zabránit, aby veřejně škodila.

Schizofrenie  A.Krejčové jako živnost; Léčitelství+Psychoterapie>>ZDE

 Co lidé o Alence Pastelce na webu napsali už dávno >>ZDE

video s REIKI << A.Pastelky - kuriózní žádost o pomoc

 1. Ty další čarodějky, co  na RELAXU TV předváděly magii a myslely si, že mají výjimečné a zázračné schopností, dopadnou stejně jako zpěvačka Hana Horecká

 2. ANIE kartářka - skutečná Jana Vorlíčková se považuje za Boha, ta už duchy vidí,  i v televizním studiu (odkud moderovala - od dubna 2018 je z televize odejitá) a stále připomínala, že má schopnost od Boha uzdravovat a nikdo jiný než ona nemůže druhým pomoci.  Prezentace jejích nadpřirozených schopnosti >>ZDE. O schopnostech této kartářky lidé píšou, že "neuhodne nic z minulosti, nic ze současnosti a do budoucnosti napasuje svá škodolibá přání >> diskuse  Po sdělení dotazu (volajícího diváka) televize při věštění vypínala hovor a k výrokům ANIE nemohl divák říci nic, ani když je strašila rakovinou a smrtí.

Co na komunikaci s anděly řekla ANIE kartářka?

I když samotná ENÍ již v televizi několikrát říkala, že vidí zemřelé, i zemřelého manžela divačky, a že  přímo ho vidí v TV studiu, a schizofrenii ve které žije říká "Čtení z Akáši - prý to je 100% diagnostika",  o komunikaci s anděly (s kterými Alenka Pastelka Krejčová soustavně hovoří) 11.1.2018 prohlásila: "Když si člověk povídá s anděly, tak to je na hospitalizaci, to je schizofrenie jak vyšitá, halucinace a bludy... my tady nejsme, abychom komunikovali s duchy, duchovními bytostmi."

Ajurvéda << uvedené již přes 3000 let popisuje jako stav způsobený ĎÁBLEM.  No, nenechte si za peníze radit od blázna, když je na tom závislá vaše existence nebo existence dětí...? Vědma čmáranicemi  testuje svá doporučení (říká tomu skenování) "...na jaké studie má jít vaše dítě nebo si tyto studie nevybírat, anebo které město má pro studie vynechat;  Zda máte byt nebo dům prodat, anebo nikoliv, protože se tam budete blbě cítit a nebude se dařit; Zda se máte přestěhovat nebo zůstat tam, kde jste". Anebo že "vdova z dědictví nemá přepisovat byt jen na syna (po úmrtí manžela, ale i na dceru, i když se syn  o otce do jeho smrti staral, a matku-vdovu se stará dál); ale dcera se o rodiče nestarala a ani starat nebude (28.5.2018). Těch pekelných rad  je neskutečně mnoho! A těch energií (zlatá, andělská, z 5.dimenze atd.), které divákům posílá, je také neskutečně mnoho. Již 35 let čmárá na papír, protože slyší hlasy. Jako kosmetička slyšela při masáži:"Ta žena nemá v pořádku dělohu"(má to na svých stránkách). 

Diváci možná považují Alenu Krejčovou- Pastelku a další "vědmy" za zázrak, ajurvéda za stav způsobený ďáblem; Církev za ďáblovo POSEDLOST;  Psychiatři za schizofrenii > rozštěpení mysli, "šílenství" či duševně invalidizující chorobu. A běžně tomu lidé říkají: "BLÁZEN" nebo "MAGOR". O tom dlouhodobě přesvědčují nejen Pastelka s Anie kartářkou, ale i jiní - viz. další příklady na této stránce nebo >"VĚŠTECKÉ  KURIOZITY" 

DALŠÍ  PERLIČKY z MINULOSTI  KARTÁŘEK

Na Relaxu TV si duševně nemocná žena mohla dělat co chce! Sympatizovala s Hitlerovo zrůdnostmi, chválila koncentráky v přímém přenosu, řekla: "holocaust byl spravedlivý proces", čímž chválila vraždění židů a dalších etnických skupin. Prý to bylo spravedlivé! Nesestřihané video z 12.9.2014 - (z noci) na RELAXU TV mám.  A světe div se, RELAX TV ji za to vůbec nevyhodil, naopak zřídil pro ní ještě samostatný pořad "Poznej svůj osud". Místopředseda parlamentu ČR pan Tomio Okamura řekl něco ve smyslu, že "v některých místech koncentráku chyběl plot...", a lidé kvůli tomu v ulicích ve 2018 demonstrovali, aby odstoupil z funkce (jen porovnávám 2 situace); ANIE kartářce naopak (místo vyhození) vylepšili  moderátorskou pozici pořadem "Poznej svůj osud" >> video"schvalování  holocaustu"

Nechvalně proslulý říšský ministr propagandy Joseph Goebbels prohlašoval, že 100x opakovaná lež se stává pravdou, to však neznamená, že 100x opakovaná pravda přestane být pravdou, která stejně člověka – ať jí věří nebo nevěří nějakým způsobem dostihne.  

Pro schizofrenii jsou charakteristické:

TV Prima již v roce 2011 (20.září) shodné podvody odvysílala v pořadu "Soukromé dramata", když byly u psychicky zubožených lidí vylákány milióny. A v pořadu "Krimi plus" na TV Prima 21.9.2011 právníci čarodějnic posuzovali tak,že se některé mohou dopouštět několik trestných činů najednou. Trestná činnost je jednoduchá: "okultista" naslibuje něco, co není možné v jeho silách splnit a vyinkasuje za to peníze. Je tedy nabízeno nějaké plnění, které nelze objektivně splnit. Magie a kouzla pro právníky neexistují,  takže se shodují v tom, že by tak měli k tomu  přistupovat i policisté a jasně uvedly: "že policie a soudy se budou muset připravovat na nově stíhané podvodníky kartáře, vědmy a věštce, kteří se rozhodli obohatit na lidském neštěstí a nevědomosti".

K TV perličkám; 28.12.2017 se celou dobu ANIE škrábala na hlavě (jako kdyby měla vši), upravovala se, drbala v uchu a pak to hodila na volající, že za to může ona -  paní Věře (ročník 1938), která si dovolila říct, že čekala 10 minut na spojení,  to ANIE vytmavila, že "na ENÍ hází hnus, má ucpané pravé ucho, je drbna, zlá zákeřná žena... měla by navštívit lékaře, už ji nemá volat... má doma vší, svědí ji z ní celé tělo." ANIE se soustavně škrábe v hlavě, ale vši svede na osmdesátiletou  paní, která přišla o pár stovek (10 min. čekání - 7 stovek), kterými zaplatila televizního hulváta, aby ji vynadal, a nemohla z toho několik dnů spát... (2) Dotaz jiné paní na dceru 1993 (při vypnutém hovoru volající) ANIE strašila "karmou a prokletím, a hrozbou, že dcera volající přijde úplně, ale úplně o všechno.. bude nemocná a hospitalizována...", a doporučila  osobní sezení nebo v dubnu (2018) postavit rodinnou konstelaci. (3) Valentýně 1997 (dotaz na 2018) s dítětem na mateřské, že " zažije něčí úmrtí, s mužem žijí jako neandrtálci.., neválet se doma a jít do práce; nenatahovat ruku pro dávky..,v přírodě zvířata také na mláďata nedostávají sociální dávky. Valentýna se však na žádné peníze nedotazovala ani si na nedostatek peněz nestěžovala. Opět zase ANIE připomněla, že karty umí kde jaká "cvičená opice", ale ona je jediná v ČR, co to skutečně umí, nehádá a nestrefuje se...

Když se televizní kartářky pletou do náboženství, uvádím výňatky z Bible a Písma svatého, které stojí nad všemi duchovními naukami.

Písmo svaté říká:"Ďábel (Satan) se dobře maskuje a vydává za Boha. Musí všemi prostředky vytvářet nepravdivé informace o Bohu tak, aby skrze LŽI + KLAM zabíjel lidi." ANO zabíjí, například špatnými rozhodnutími člověka, které ho dovedou na psychické dno a tím k zákeřné chorobě, sebevraždě, nebo k jinému neštěstí. Lidé nezkoumají, kdo jim channeling diktuje. Slepě důvěřují jeho PRAVDIVOSTI.  Organizátorem zkažeností a vládcem ZLA na zemi  je Satan > (Jan 12:31; 16:11) + (1. Jana 5:19) + (1. Jana 2:16; Zjevení 12:9). 

 ANIE kartářka velmi ráda šíří poplašné zprávy; ve 2016 varovala, že dojde k zhroucení EVROPY. Nahrála si to na video a tvrdila, že "kolem května 2016 zavřeme hranice, vyhlásí se výjimečný stav a vystoupíme z EU, tak aby lidé nešetřili žádné eura - padne měna" Když na YouTube zjistili, že ji v hlavě hrabe, tak její video vymazali. Zůstalo (pro jako legrace) jen strašidelné "proroctví" - stačí kliknou na: TEXT, který tam zůstal

 

PODVODY  S  JASNOVIDNOSTÍ

Za prokázání JASNOVIDNÝCH schopností bylo (přes Sysifos)  nabízeno 25 miliónů Kč, přesto se Jana Vorlíčková a Alena Krejčová + jiné vědmy (kromě níže uvedených) se nepřihlásily!

1) PARANORMÁLNÍ  VÝZVA  Českého klubu skeptiků Sisyfos 

2) FALEŠNÍ HRÁČI -PROUTKAŘI... o jasnovideckých - psychotronických podvodnících

Vojtěch, Hajn, Josef Škoda, Stanley Bredley, Ing.Jan Heczko

 3) Experimet :    Ing.Jan Heczko /  také mu nějaké neviditelné bytosti radily (jako Pastelce  neobstál

 4) Experimet :    Ing. Milan Hajn /      neobstál

 5) Experimet :    Josef Škoda /      neobstál

 6) Experimet :    Stanley Bradley/   neobstál

RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání)  je dohlížejícím dozorem nad médií, RRTV  + ČOI  mohou vyžadovat prokázání  pravdivosti  tvrzení, jde přeci o OCHRANU SPOTŘEBITELE!  

V Í R A  V  B O H A

V  BOHA VĚŘÍ  I  VĚDEC

Kupodivu i v klubu skeptiků Sisyfos se najdou věřící křesťané, jedním z nich je např. RNDr. Jiří Grygar, CSc - astrofyzik a vědec Fyzikálního ústavu Akademie věd  ČR Svůj pohled na vztah vědy a víry  a "Proč věří v Boha?" vyjádřil v knize "O vědě a víře" (2001) ve které považuje "Vztah k Bohu - věřícího křesťana, jako důvěrně osobní záležitostí, o níž se většinou ostýchá vyjadřovat veřejně; ne snad proto, že by se obával perzekuce či posměchu, ale proto že je nesnadné popsat stav vlastního nitra.., jak nesdělitelné jsou osobní prožitky střádající se během vlastního života - života nezaměnitelného a jedinečného v celých dějinách vesmíru...Věřící přírodovědec poznává Boha nejen subjektivně jako každý jiný člověk, ale také prostřednictvím svého bádání a poznávání kosmu...

Dr. Jiří Grygar zastává názor, že mezi vírou a vědou nevznikají rozpory, rozpory naopak zákonitě vznikají mezi vědou a pavědou a mezi náboženskou vírou a pověrami. Svůj názor na zázraky popisované v Bibli vyjádřil několikrát, moderátorce (k tomuto tématu) B. Tachecí k zázrakům sdělil, že  "...jde o něco, co je naším zrakem, skryto  a tutéž situaci mají teď v astronomii: podařilo se jim zjistit, že existuje skrytá látka, o které neumíme nic zjistit; pak ještě skrytá energie, o které toho víme ještě méně"

Zázraky se sice dějí a existenci VYŠŠÍ  MOCI potvrzují, viz. Jeptiška se uzdravila; Vatikán shromažduje zázraky; Zázraky papeže Jana Pavla II. + Blahořečení, Nebo viz. také jak byl vědec Doc. Ing. Miloslav Král zbaven několika nemocí najednou, které zmizely ze dne na den.  Jde o mimořádný projev Boží síly, který  u jeptišky přišel na přímluvu světce (svatého) papeže Jana Pavla II; U docenta Miloslava Krále se to stalo při duchovním rozjímání - viz. video, když nahoře kliknete na jeho jméno.  

Lidé říkají: "Kdyby BŮH existoval, nebyly by války a  vše nespravedlivé, co se ve světě děje.." Duchovně znalí naopak ví, že Bůh stvořil vesmír a vetkal do něj dokonalý řád, aby i svět jako součást kosmu fungoval v harmonii. A kdo je ten, co do světa zavedl války a ostatní neřád? Je to člověk! Byl obdarován svobodnou vůlí, jíž zneužívá k násilí, vraždám a válkám... Takže nesvádět vlastní chtíče na Boha Nevěřící argumentuji, že "existence Boha nebyla nikdy prokázána", a proto nevěří. Já říkám, že to je jen duchovní neznalost, Když však přijdou velké psychické zátěže a nemoc, prosí Boha o záchranu všichni. I když se tomu dříve vysmívali. A mnozí ani neví, co slovo BŮH znamená, přičemž by stačilo na webu číst o zázracích, a pokud inteligence funguje, neměl by být problém pochopit, co slovo Bůh představuje. Pro lepší pochopení uvedu ještě jiné příklady:

Už někdo viděl gravitaci nebo rádiový - televizní signál  nebo jak vypadá myšlenka?

Neviděl, přesto nelze říci, že to "neexistuje". Zrovna tak jako nelze hledat hodináře v hodinkách,  nelze ohraničit Boha žádným prostorem ani časem, neboť není z masa a kostí.  Můžeme Jej vidět však všude kolem sebe: v přírodě, vesmíru, fyzikálních, chemických a jiných zákonech, ekosystémech atd. To potvrzuje i samotná Bible, která říká, že k tomu, aby člověk poznal, že i svět má svého architekta, nepotřebuje žádné speciální vzdělání. Stačí přemýšlet o Jeho díle, o přírodě, o harmonii s jakou vše funguje. Tím však Bůh nekončí, zanechal další velmi průkazné stopy, Ježíše Krista a jedinečnost Bible, a v neposlední řadě Jej můžeme také různě osobně zakoušet. Můžeme sledovat Jeho jednání v našich životech, může k nám různými způsoby promlouvat, vést nás, dávat a zakoušet i svoji přísnou životní výchovu.

SATANOVO  BRÁNA

Vliv démonů:

K otázce, co je Ďábel, a jak na tomto světě působí, jakožto padlí anděl, jde podle Bible a jiné duchovní literatury o Satana, který je nadřazený člověku, ale  zůstává jakožto bytost stvořená, i bytostí konečnou. Nemůže vykonat opravdový zázrak, protože to je výsadou pouze bytosti s nadpřirozenou silou, která nebyla nikým stvořena, což je Bůh Stvořitel (televizní čarodějky ale takové schopnosti s konáním zázraků slibují). Ďábel může vládnout pouze silou nepřirozenou“, která mu však dovoluje překročit hranice lidských schopností.  Satan sice nedokáže nahlížet do nitra člověka, protože to je výsadou Stvořitele, ale může díky svým pozorovacím schopnostem určit, co si myslíme. (VELLA, Elias. O satanovi: biblicky, teologicky, prakticky.) „Ďábel nemůže vědět, co se odehraje v budoucnosti, protože to závisí na Boží vůli nebo na samotném člověku (jeho jednání) Ďábel je omezen Boží vůlí, protože byl původně stvořen Bohem jako nejvyšší anděl, který se později proti Bohu vzbouřil. Ďábel nemůže udělat NIC bez Božího svolení, neboť mu vládne nepřekonatelná síla Boží. Pokud démon vstoupí do člověka, nutí ho dělat nebo myslet na věci, které nechce a tento stav je popisován jako posedlost (KELLY, Henry Ansgar. Satan: životopis.) Tato přehlížení vede k vážnému duševního onemocnění, ale i jeho zhoršení - v Bibli je o zlém duchu celkem 568 zmínek. Nejběžnějším projevem vlivu Satana je pokušení - k páchání ZLÝCH ČINŮ.

Výše uvedené jsou informace z "Bakalářské práce" Bc. Milana Tesaře - UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI; Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd.

Démon  zabíjí rozum, v srdci ničí svobodu a činí to bez ustání a bez milosrdenství,  je prokletím, které je stále s námi; hřeší, ale v nás. Jedině my sami jsme zodpovědní za ZLO, k němuž nás démon popouzí, neboť nemá svobodu ani rozum.  Hlas posedlého člověka je brzy prudký jako vichřice, brzy lichotný jako jemný šepot.  Působí všude, kam si lidská šílenost zjednává nerozumem přístup a všude vleče za sebou pekelná muka. 

    Jedině rozum dává právo na svobodu. Bůh sám je svobodný rozum všeho, co je. Boží moc se v lidstvu projevuje dvěma silami: společnou vírou a nepopiratelným rozumem. Ďábel je neblahý nerozum Veškerá magická evokace  by byla marná, kdyby se čarodějka nerozhodla vydat svoji duši k zatracení tím, že navždycky obětuje svoji svobodu a rozum. Navždycky proto, že je touto silou stabilně a  intenzivně napadána, že se nutkavých absurdních myšlenek nemůže zbavit, intenzita je tak silná, že musí dělat vše, k čemu dostává myšlenky, protože temnota se přestěhovala do její duše. Stává se obětí mučivých představ s myšlenkami, které ji dokonale ovládají. Člověk, který se odhodlá k čarodějnému vyvolávání je ubožák, jemuž byl rozum na obtíž.  Přitom rozum a svoboda jsou pro člověka více než život, protože jsou životem, zdravím a štěstím.  Zříci se rozumu, znamená popřít Boha (život, zdraví a štěstí). To ale naplňuje přísloví: "Koho chce Bůh zahubit, toho zbaví rozumu". Člověk se tím zabije sám; NEROZUM jej zbaví svobody, protože se transformuje do duševní prohry, do zbavení štěstí a nakonec smrtelné choroby, neboť takové neštěstí člověka zbavuje zdraví. Viníkem je duch rozporu a bludu, je jím duch lži, je jím pokušitel, je jím ďábel, je to magnetismus zla.  Jeho jsoucnost je v našich vadách, ďábel je nemocí, strachem, šílenstvím a LŽÍ, stal se horečkou při které hynou choré duše díky >>>

NEPŘÍZNÍ OSUDU  +  různým MODLÁM  << klikni

Využití démonického ZLA na trýznění lidí  je ohavnost, kterou OSUD (Bůh je osud)  nemilosrdně trestá, neboť  se vírou neobrácený člověk (neznající autoritu Boha) z duchovní neznalosti nemůže bránit. Věří Satanovo služebnicím > čarodějkám a jejich mazání medu kolem ústKdyž nepůjdu daleko, v číslech TV kartářky, která byla v televizi naposledy na jaře 2017 a od té doby se tam neobjevila - měla do jara 2018 hodně špatná čísla pro zdraví, pracovní oblast, finance, vztahy... A není sama. U "vědmy", která chce být sama sobě Bohem a soustavně divákům čistila energie..., prožije ve 2018 nový život..., ale rok 2019 (má až do narozenin 2020) spojený s takovou řadou čísel, že nevím  jak zvládne čištění své duše. A kolik ji z toho čištění zbyde energie, aby to "rozchodila". Vyústění karmického sporu 2019 může nastat o 1/2... roku dříve, neboť na cestu 2019  vstoupila narozeninami ve 2018. Čištění může začít ve 2018 a pokračovat až do narozenin r.2020.  Nikdo nemá představu, jak síly neviditelna působí; nejde-li o zdraví, prostředníky toho, co má člověk zažít jsou druzí lidé, ať jde o věci zlé, anebo prospěšné. Člověk je mikrokosmos - nekonečného makrokosmu, takže na našich prožitcích se podílí druzí lidé. Čísla  takové věci ukazují zřetelně, i s oblastí ve které to nastane.

    Jedno velké pročištění mohli diváci registrovat u TV kartářky, která se také ve 2017 na čas vytratila z obrazovky. Po návratu z nemocnice se na chvíli do televize vrátila, a přestože byla na smrt nemocná a stěží seděla na židli, ještě diváky lživě lákala na zasílání energie REIKI. Místo toho, aby sama prosila Boha  o své uzdravení, se rouhala slibováním energií úzdravy, jež jsou svrchovaným atributem Boha. Soustavně se také chlubila,  jak je znalá numerologii, ale že má 2 roky před varujícím odchodem na "Onen svět" velké zátěže pro zdraví, to neregistrovala. Naopak se  ještě více rouhala prodejem (ďábelských) energií REIKI. A tak osud (Bůh je osudjejí prodej energií zablokoval absolutně... Její data narození jsou shodné se zpěvačkou Ivetou Bartošovou."Koho chce Bůh zahubit, toho zbaví rozumu". Každý ale dostává dost času na to, aby se vzpamatoval a nejhorší následek nenastal.

    Televizní kartářce ani v kritické době nedocvaklo, že vážné choroby se neobjevují z konání DOBRA, ale že se člověk oddával ZLU. Soustavnými lží a podvody sloužila TEMNOTĚ a ignorovala přísloví: "Kdo činí čertu dobře, peklem se mu odmění". Hrála si na Boha (dávající život, zdraví, lásku, štěstí...) a drze si myslela, že může nahrazovat Boží energií a bude s ní kupčit prodejem LŽI, jako uzdravující službu. Byla přesvědčena (jako další vědmy), že Bůh slouží k mamonářským podvodům. Jenže Bůh je symbol pravdy, nikoliv LŽÍ.

Upsání se démonům pomocí rituálů (The Secret, viz. "esoterní zákon přitažlivosti").

Ezoterní zákon přitažlivosti jasně popisuje, jak rituály se snahou ovládnou kosmické SÍLY, otevírají démonickou bránu ZLA. The Secret (Tajemství) je magií démonů pro ziskuchtivé a sobecké, skrývající  fakt, že lákající rituální magie slouží k získání peněz skrze manipulaci. Maskované zlodějství a klam čarodějek dostává důvěřivé lidi do životních pastí a na cestu údolím TEMNOTY k psychickému propadu a zhoršenému zdraví a nemocí. Mnoho mágů přiznává, že využívá démonických sil. Jiní se těmto silám snaží přisuzovat jiný původ, jako skrytá vnitřní síla, kosmická energie apod. Pokud však znalý člověk na tuto oblast nahlédne duchovní optikou, je okamžitě zcela jasné, že se jedná o působení démonických sil.  A neobstojí u toho ani přesvědčení, že magie je bílá a musí být dobrá. Magie je pouze jedna, lidé si ji pojmenovali BÍLOU + ČERNOU, pořád to je BRÁNA pro vstup démonických sil  do života člověka.

Magie (rituály) televizních čarodějek přináší jen kontakt s démonickými silami, které vnucují 2 falešné představy:

(1) Že proti démonickým útokům neexistuje obrana a lidé jsou démonickým ZLEM nemilosrdně ničeni.

(2) Ale že před těmito silami existuje  ochrana ve formě obranné magie (rituálů), která vztyčí ochranný štít. Boží autorita je zamlčována, přičemž Bible nabízí vzepřít se  prokletí skrze pomoc Ježíše Krista. Nic jiného neochrání.

Pokud však lidé věří na čarodějky, v Indii věří i na krysy (existuje tam chrám pro krysy). Já jen poskytuji informace z Bible a Písma svatého, také z literatury, která též čerpala ze stejného. Člověk má svobodnou vůli, víru v Boha a Jeho pomoc může odmítnout. Kdo vědomě odmítá přijímat Boží milosrdenství (tj.pomoc), rouhá se a Bůh mu nemůže odpustit ani pomoci, protože o to nestojí, protože v Boha nevěří (Písmo sv. - KKC 1864). Prosby o pomoc při rakovině, neštěstí..ap. zůstanou nevyslyšeny.., člověk zemře. Při těžké nemoci však stejně prosí Boha o pomoc každý, pokud nemá Alzheimera, nebo není duševně vyšinutý. Nikdo neví, co ZLÉHO jej v životě a v rodině potká.

Znaky a symptomy vlivu temných sil:

Televizní a jiné čarodějky se svými praktikami otevírají temným silám, které ničí nejen jejich životy, ale i těch, kteří je žádají o pomoc, protože dovolují ZLU manipulovat i s těmi, kteří o pomoc čarodějek žádají. 

 1. Duchovními obtížemi: Dlouhodobá duchovní otupělost; Rouhavé myšlenky; Odpor k modlitbě (lidem je často zle i tam, kde se zkouší modlit - Alenka Pastelka v říjnu 2017 v televizi (jako vždycky) nabízela divačce ke koupi namluvená CD, že to pomůže z deprese... Volající ji však řekla, že její CD už má, ale nemůže ho poslouchat, dělá se ji z poslouchání špatně...) A nebyla to pouze jedna volající osoba, která Pastelce (při nabízení CD) řekla, že "se ji u poslouchání  CD dělá špatně"

 2. symptom NUTKÁNÍ:  Různé druhy nutkavých myšlenek - Alena Krejčovástabilní nucení sdělovat bludné rady od ANDĚLŮ...  Pastelka je abnormálně puzena k testování stavů těla a duše lidí, za peníze nabízí vyřešení chronických a psychických problémů, čistí duše, a prý ovládá intuitivní numerologii > větší stupiditu jsem ještě neslyšel> numerologie jsou čísla a počítání, nikoliv intuice. Víra v mylná přesvědčení (bludy) jsou vždy patologická, protože uvádíme do pohybu energii svých budoucích prožitků, a to zvláště pro zdraví, neboť jsou metafyzikou lidské podstaty, která silně ovlivňuje zdravotní stav fyzického těla.  Není nic horšího než vyšinutá mysl, protože člověka okrade o rozum, důstojnost, o duši, a to se děje pomalu bez milosrdné smrti.

Pouze dezinformačními myšlenkami se může ZLO v duších lidí udržet a držet  je v rozumové bezmocnosti, Tato bezmocnost je však znamením životních zvratů a ztrát všeho druhu, nejen finančních a majetkových, ale i pro zdraví.

4 fáze UCTÍVÁNÍ SATANA:

1. FÁZE = Spolupráce a uctívání Satana démonů - vyučováním magie;

2.FÁZE = Vytváření klamu - připravit lidské myšlení na podvod cestou odstranění z lidského myšlení  faktické vědění a každodenní zkušenost s duchovním světem.

3.FÁZE =  praktiky lživého učení padlých andělů s cílem získat lidi (mající rády sladkou lež) ke KLAMU. Aby lidé, kteří již poznali lež, byly tak dokonale obelhání a další LŽI nepoznali (proto soustavné nabídky očištění čaker a ochrany před démonickým zlem... apod.

4. FÁZE.  démonická manipulace uzavřením bran k pravdě před oklamanými. Manipulativní  dezinformace  jsou připraveny pro lidi, kteří chtějí znát  sladkou lež, jež je uvede do pastí démonického  okultismu. Tyto praktiky se tváří jako dobro, ve skutečnosti je jeho podstata v záludném zneužívání jiných! Některé čarodějky používají pojmy Bůh (spíše v množném čísle slovem "bohové" ap.), i křesťanské symboly, ale duchovně znalým je zcela jasné, že se jde o snahu spojit - nespojitelné.  

Duchovní literatura, spisy+Písmo svaté... hovoří, že tělo patří Ďáblu a duše Bohu. Ďáblovo jsou všechny fyzické rozkoše díky nimž se podvádí, krade, vraždí a válčí... A tak záleží, co člověk v sobě vyživuje, zda dobrého ANDĚLA, anebo více toho ZLÉHO DÉMONA. Ostatně poslední syn ďábla se jmenuje MAMON, ale kvůli mamonu se také lidé vzájemně vraždí. 

Středem pekla je lidské já. V pekle mohou lidé žít tak egoisticky a sobecky, jak jen chtějí. Mohou se svým já nechat zcela pohltit (jako i některé kartářky-čarodějky). I když to zní divně, tito lidé chtějí žít v pekle. Peklo je totiž jediným místem, kde si bez jakýchkoli výhrad a překážek mohou hrát na bohy. Přesně jak také říká jedna postava z knihy C.S.Lewise - Velký rozvod: „Nakonec tu zbudou jen dva typy lidí: ti, kteří říkají Bohu: „staň se vůle tvá, a ti, kterým Bůh říká: „staň se vůle vaše“. Všichni, kdo jsou v pekle, patří do této druhé skupiny, a proto  "staň se vůle vaše - tím peklem", protože „PEKELNÁ BRÁNA“ je zamčená zevnitř (duše), nikoli zvenčí. Peklo je tedy tím místem, kde mnozí chtějí žít.  

Věřící by měli číst knihu:"KDYŽ NEBE MLČÍ (a Bůh neodpovídá na Vaše modlitby)". Kniha od autora, kterého potkala tragédie, při níž jeho matka, žena a dcera (díky opilému řidiči) přišly o život, i přestože se za jejich ochranu toho dne (tak jako každé jiné ráno) modlil. Autor knihy nastiňuje, proč dochází k nevyslyšení modliteb a na různé pozitivní aspekty modlitby i na jejich úskalí a možné nebezpečí. Vysvětluje příčiny nevyslyšených modliteb a proč i v jeho životě (přestože se modlil) došlo k  rodinnému neštěstí. Autor kvůli tomu prostudoval mnohé - Bibli, Písmo svaté ad.,  a přišel i na to, "Co má peklo společného s modlitbou?" Autor uvádí, že lidé chtějí být středem všech věcí; chtějí, aby se svět točil kolem nich. A peklo jim to umožňuje, ale je stejně malé, jako jsou oni. Oproti tomu lidé,  kteří chtějí nebe (život v duševním štěstí, zdraví a radosti...), cítí, že by se měli změnit - kvůli Bohu. Uvědomují si, že Bůh je středem všech věcí, a na nich je, aby se přizpůsobili Jeho přáním. Tímto přáním je, aby se lidé změnili k obrazu Božímu, nikoliv aby se Bůh (díky egoistickým přáním) měnil k obrazu člověka. Autor píše: "Pokud neštěstí odhalilo moje (duchovní) nedostatky a chyby, pak to bylo období, kdy mi zemřela matka, manželka a dcera. "Musíme se modlit sami za sebe..."  To znamená, nikoliv, aby to za nás dělal někdo jiný - např. kartářky... Autor (dle svých zkušenosti) říká, že nejlepší způsob, jak Bůh vyslýchá naše modlitby, se od našich představ velmi liší. Ideální odpovědí není to, co Bůh udělá pro nás, nýbrž to, co Bůh udělá v nás. Bůh chce změnit nás ke svému obrazu, nikoli svět k našemu obrazu.

Také S.N.Lazarev v knize "Diagnostika karmy" uvádí: "Hlavní důvod všech lidských nesnází spočívá v tom, že chtějí změnit svět k obrazu svému, tj. podrobit  ho vlastní vůli. A pakliže se v životě lidí dějí věci, které považují za nedobré a strašné, je to tím, že se o to snažili, místo toho, aby své hlavní  síly soustředili na snahu porozumět světu a hledání cest vlastního duševního rozvoje. A že lidé často pracují s deformovanými představami, čímž ve skutečnosti ničí sami sebe."  Přes 30 let se tento ruský vědec zabývá analyzováním a odstraňováním příčin rodinných neštěstí, dědičných nemocí a úmrtí, KARMU není možné odstranit, jestliže člověk nechává ZLU (pro jeho vstup do duše) otevřenou bránu, vyživuje ho a stále v sobě udržuje.  

NEPŘÍZEŇ  OSUDU

Těžkosti, problémy, zápasy, napětí, nepřátelství, utrpení... (Bible - 5. kapitola listu Římanům). Bůh využívá nepřízně osudu, aby nás změnil. Prostřednictvím utrpení vstupuje neviditelná SÍLA do našeho života jako OSUD. To buď člověka změní k lepšímu, a když NE, pak to vyřeší násilný "odchod na onen svět".   Mnoho lidí (kteří to pochopit nechtěli) nad utrpením nezvítězili, nepoučili se z něj, ba dokonce utrpení nepřežilí. Pokud trpící nechce násilně procházet dalšími nečekanými nepřízněmi osudu, vysvobození může udělat pouze Bůh (nikoliv čarodějky)

    Modlitba působí změnu v nás, mění postoje člověka, a my pak měníme i to ostatní. V modlitbě nejde o změnu vnějších okolností. Modlitba působí zázraky v lidské povaze a tím i v jeho štěstí, zdraví a duševním klidu. I když prosby o hmotné dary si zasluhují  modlitbu, nejvíce ze všeho potřebujeme samotného Boha, který bude v našem životě přítomný a aktivní. Lidé, kteří se dali na víru v Boha, víra je proměnila; ze svých zranění se uzdravili a stali se šťastnějšími, protože jejich psychika se uzdravila a oni se dokážou radovat ze života. Zatímco ti, kteří jsou vedení ZLEM, prožívají mnoho těžkostí, potýkají se s nepřízní osudu a životními prohrami - utrpení je udolaly a dovedly až ke spáchání sebevraždy nebo k jiným úmrtím. Ti, co jsou stabilně šťastní, třeba mají dobrou povahu, a tak si užívají štěstí, zdraví a klidu...  Ale těm, co se nedaří a smůla se jim stále lepí na paty, mají povahu, která to přitahuje, např. sami sebe uvrhli do prokletí - viz. nahoře PROKLETÍ. Možná  čtenář namítne, že existují lidé, kteří nejsou dobří, jsou nevěřící, nemodlí se a přece se jim daří... I na tuto otázku je  v duchovní literatuře tato odpověď: Ano zbohatli... Je však nutné vyčkat konce. Draze zaplatí za chvilkové štěstí, které si nezaslouží. Čím více dostali, tím více budou muset svému osudu vracet. A tak se i děje, ti co si štěstí nezasloužili trpí depresemi z dlouhodobých soudních procesů a nakonec i vězení; někteří nečekaně těžce onemocněli, a ti kteří se karmicky provinili  hodně - zemřeli... Takové a jiné věci se prostě dějí, denně jsou tyto události v tisku, v televizi i na webu

MODLA  SCHOPNOSTÍ

Rozum je jediným kritériem pro zdůrazňování své výjimečnosti, důležitosti a pocit nadřazenosti z kterých se rodí bezměrná pýcha a lidská nadutost. Jestliže rouhání (coby pýcha) překročí kritickou mez, končí smrtí >> jako u herce Petra Čepka.

Přivlastňování si výjimečných a "nadpřirozených" schopností s praktikováním čarodějné magie je též jedna z forem pýchy. Vzývání této modly schopností je karmicky blokováno psychickými chorobami a poruchami rozumu, schizofrenií, epilepsií, rakovinou a jinými chorobami mozku, neboť člověk "staví své schopnosti nad Boha". Pokud by měla magie ovládat neviditelné SÍLY=sily fyzikální, musel by mít člověk oplývat tak velikou fyzikální MOCÍ, která přísluší pouze samotnému Bohu. Vesmír není vzduchoprázdný, působí v něm energie, o které vědci neví nic, to sděluje astrofyzik a vědec Fyzikálního ústavu Akademie věd  ČR. RNDr.Jiří Grygar, CSc. Čtěte také "Diagnostiku karmy" - od  S.N.LAZAREVA!

Některé kartářky mají plná ústa andělů a archandělů, posílají je volajícím na pomoc,  to ale není v jejich moci! POMOC andělů je výhradní atribut Boha (Písmo svaté + Bible - JOB 1,2) Neštěstí a smrt není pomoc andělů, ale zásah ZLA - každý den se tyto události dějí.

Co říká Bible o andělech? (1) Andělé neví všechno jako Bůh (Matouš 24:36); (2) Andělé  slouží Bohu > jsou podřízeni Boží vůli svou poslušnosti a vyplňování Jeho příkazů (Žalm 103:20; Zjevení 22:9); dobré anděly Bůh posílá na pomoc věřícím >(Židům 1:14); (3) Jsou nápomocni při přivádění lidí (modlitbami) ke Kristu >(Skutky 8:26; 10:3) a přináší odpovědi na modlitby>(Skutky 12:5-10) (4) Jsou nástrojem Božího soudu a trestu>(Zjevení 7:1; 8:2) Bůh nestvořil anděly, aby sloužily kartářkám a jejich podvodům, klamu a lžím. 

  další pro duchovně neznalé - co je Duch Svatý; peklo atd. - viz. dále

BLUDY VZNEŠENOSTI >> "do blázince mě dostaly temné síly" << stačí kliknout.

Country zpěvačku Hanu Horeckou odvezli do blázince, protože pracovala s pátou dimenzí (jako Alena Krejčová). Také se věnovala automatickému kreslení. mluvila s ANDĚLY jako Krejčová; slyšela hlasy a žila v bludech, že má velké poslání..., a pak přišel odvoz do Bohnického blázince, kde prožila peklo. Dusili ji polštářem! Když zopakovala, že mluví s duchy, pobyt v blázinci prodloužili. Když se ji novináři poté zeptali, zda "komunikuje s anděly?" odpověděla: Napojit se na kanál k otevřenému sdílení informací... si po té lekci, kterou jsem dostala, netroufám. Je to opravdu moc nebezpečné.“  

    To je důkaz, jak DÉMONICKÁ síla působí. Zpěvačku H.Horeckou jen tak hned neopustila, protože se ještě 2x  pokusila o sebevraždu. A když léky vypustila, propukla u ní manická fáze. Nesmyslně začala utrácet desetitisíce, nakupovat drahá auta, oblečení, jiné pak vyhazovala, což vyústilo v druhou hospitalizaci v blázinci.  Peklo si zpěvačka (kvůli hovorům s anděly + chtění ovládat automatickou kresbu) zažila nejen v blázinci, ale i v osobním a profesním životě.  

Čtenáři si výše uvedené mohou přečíst >> ZDE >ZDE >ZDE >ZDE > ZDE.

Kdo s temnotou zachází, do toho se temnota nastěhuje. Automatická kresba a komunikace s  jakousi smyšlenou PÁTOU DIMENZI a rozmlouvání s DUCHY... zpěvačku dostaly do blázince.

    Nakonec se člověk stane pacientem psychiatrů, a nastěhovaná temnota se v člověku drží dlouho, někdy napořád, čímž se stává živnou půdou pro bujení rakoviny, či přejde do myšlenek na sebevraždu, jako  u výše uvedené zpěvačky. Něco podobného také potkalo:  

miss Zuzanu JANDOVOU v říjnu 2016 také skončila v blázinci

 • Misska se hodně zajímala o duchovno, analyzovala svou minulost a vlastní psychiku. Své názory pak zveřejňovala na sociální síti  >> ZDE

 • Na svém facebookovém profilu pak často uveřejňovala různé motivační a duchovní názory, zajímala se o meditaci >> ZDE

 • Popsala nejhorší chvíle, kdy byla zavřená v blázinci a spoutaná řemeny! >> ZDE

Nejmocnější zbraní, která pomáhá démonickému ZLU zaútočit, je lidská pýcha ve svých domnělých schopnostech; bludech vznešenosti;  "úplném vědění".  To udržuje člověka v pocitu, že všechno dobře zná a že vzdělaný člověk přeci ví, že démonické ZLO (které vyživuje ve své duši) neexistuje. ANIE kartářka to dokazuje "jak jediná na světě byla obdarovaná nadpřirozenými schopnostmi, je mediem, které vidí a mluví s duchy, čte z Boží knihy osudy lidí, také z duše klientů atd." Ve skutečnosti logicky myslící člověk vidí před kamerou nemocnou hlavu ubožáka, který neví co říká.   

kdo je Duch Svatý?

Ježíš posílá  člověku, který přijal lásku k Pravdě > Boží pomoc v Duchu Svatém. To se dá připodobnit k správné Intuici, která varuje před pastí, člověk cítí nelibost k nečistým věcem... Jenže pokud duše touží po cestě zla, kterou si vybrala, nechají Boží síly člověka pokračovat v tom, co si vybral. V tom tkví ta naše absolutní svoboda v rozhodování. Takže pokud intuice zklamala, nebyla Boží.

zpět k Satanu:

V duchovním je postava ďábla - Satana ztělesněným projevem temného, zlého principu zla a protiboha. Už staří Egypťané znali postavu srovnatelnou s ďáblem: Setha, protivníka Usírewova a Hórova.  Apokryfní kniha Henochova např. líčí vzpouru části andělů pod vedením Lucifera (latinsky: Světlonoš) proti Bohu a jemu oddaným andělům. Henoch patří k učení  Hermetismu  > stačí kliknout na název  Hermetismus,  kde se na konci  stránky  o tom dovíte více. Henoch „byl vzat na nebesa“ a tam se setkal s Bohem, kde  spolu rozmlouvali a byla mu svěřena veškerá tajemství světa.  Henoch žil  před velkou potopou světa a právě on je spojován s Bohem a anděly, kteří mají být Henochovými učiteli, od kterých se učil písmu, matematice, astrologii a jiným uměním, tehdy považovaným za tajemná a neznámá. Vše po svém návratu z nebes sepisuje do knih. Henochovy knihy tak patří mezi ty vůbec nejdůležitější apokryfní díla.

o Satanovi píše Bible, islámský Korán, i buddhismus, který  popisuje tohoto ďábla  jako  pokušitele, který chtěl Buddhu svést z cesty příslibem bohatství světa.Tyto nauky ukazují, že Satan je skutečná bytost, která existuje (Job 1:6) Je zvrácený a bezcitný a má na svědomí zlé činy. (Job 1:13–19; + 2:7, 8; +  2. Timoteovi 2:26) Bible zaznamenává i Satanovy rozhovory s Bohem a Ježíšem. (Job 1:7–12 + Matouš 4:1–11) Satan byl  stvořen Bohem jako nejvýše postavený anděl jménem Lucifer, jehož pýcha na vlastní dokonalost (viz. pýchu ANIE kartářky...)  Lucifera vedla ke vzpouře vůči Bohu Stvořiteli, tak jako ANIE kartářka vůči Bohu Ježíši Kristu, kterého neuznává a považuje za kult osobnosti.  Kvůli vzpouře Bůh - Lucifera a jeho anděly (kteří se ke vzpouře přidaly) svrhl mimo Nebe. Slovo Satan znamená žalobce, pokušitel, podvodník, protivník a nepřítel  > Boha  a lidí“. Svržení andělé jsou Padlí- černí andělé = démoni.

Satan se stal vládcem pozemského světa a pánem Mocností, ale nedělá věci bez Božího svolení, to nemůže nikdo, neboť Bůh stvořil Čas  a zná celý průběh času až do konce, tedy to, co se stane a nestane, co nás čeká a KDY to bude... To Satan nezná, protože není tvůrcem Božího plánu. Bůh je navíc v každém současném okamžiku našeho života přítomen v podobě Ducha Svatého, promítnutého do okamžité přítomnosti našeho života a času.  To lze číst ve shora uvedené literatuře: Písma svatého; Bible; Henochovy (hermetické) spisy..ad.

Satan se prohlásil za boha všech lidí a lidé se mu pokloní. Je pokušitelem, překrucovatelem a žalobcem, který žádá Boha o svolení do jaké míry může vykonat trest na těch, jež propadli peklu přijímáním ďábelských návnad v různých podobách... A jako odpůrce Boha - přesvědčuje, že lidé více milují ďáblovo nabídky než Boha Pravdy. Tím se ďábel-Satan současně  stává "vymítačem ulic od nečistot lidského ZLA". Satanovo praktiky se vyznačují pokrytectvím, lží, chamtivostí a zkaženosti, životními zvraty, smrtelnými chorobami - neštěstím, týráním a ničením, zločiny a válkami, jako důsledek jeho vlády na zemi; Bible: 2. Korinťanům 4:4;

Satana Bůh nezahubil a ponechal jako pokušitele naši vůle - svobodnému konání   Je na každém, jak se rozhoduje hlasem svého srdce! Zda-li pro Boha a  pravdu, nebo pro Satana a jeho sladké LŽI.  Dát si pozor, je to nejdůležitější z volby života!  Proto nesvádějte na Boha, že kdyby existoval, tak by nebylo ZLO. Po ZLU lidé touží a přímo ho vyhledávají - tato volba srdce je ZLO.

Ďábla=Satana ovládá sobecká touha  být uctíván, dokonce chtěl, aby mu Ježíš Kristus na zemi prokazoval akt uctívání‘: (Matouš 4:9).

Bible a Písmo svaté však stojí nad všemi křesťanskými naukami a žádné jiné spasení od Boha Stvořitele neexistuje.    Na ďáblovo zrozence (v lidské podobě) Bible pamatuje a varuje slovy: „váš protivník, Ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. (1. Petra 5:8). Nábožensky analfabet také obchází jako řvoucí lev, který hledá, koho by pohltil. Pohlcuje skrze schizofrenickou manipulaci a nabízí rodinné konstelace... Psychologické poradenství má zakázané (nemá vzdělání ani živnostenské oprávnění), ale protože se každé  ZLO maskuje, psychoterapie přejmenovala na "Karmické kruhy a konstelace", myslí si, že když to takhle zamaskuje, že může dělat psychoterapeuta - léčitele.   

PÝCHA a HŘÍCH

 1. PÝCHA je na 1.místě ze 7 smrtelných hříchů, neboť pochází z podobizny "Padlého anděla".

 2. Hřích je něco, co se stane v našem  životě a může se týkat buď mého vztahu k Bohu, nebo vztahu k bližnímu, protože člověk je z duchovního hlediska (podle Bible a Písma svatého) stavěn na druhé místo vedle Boha, neboť lidské srdce bylo stvořeno tak, že nemůže existovat bez druhého člověka. Člověk dostává život (početím) od druhého člověka a bez toho by neexistoval, a tudíž bez druhého člověka ani nemůže být. Jestliže člověk věří jiným naukám, nechť si věří čemu chce, ale Bible a Písmo svaté stojí nad všemi duchovními naukami. 

 3. K příkladům uchvácení démonickým (Satanovo) ZLEM není třeba chodit daleko: Drogy a zabíjení, nehody, loupeže a jiná zvrácenost. To samé platí pro alkohol.  Kvůli mamonu lidé podvádí, klamou, kradou, vraždí, válčí...

REIKI

Co se týče REIKI... a  údajných vlastností, čtěte co píše ze zkušeností spisovatelka knih:  

o    1. Zasvěcení jako podvod: REIKI  24. 1.2012 | Alue K. Loskotová

o    2. Zasvěcení jako podvod: Shamballa  26.1. 2012 | Alue K. Loskotová

o    3. Zasvěcení jako podvod: Merkaby a světová světelný systém  28. 1.2012 | Alue K. Loskotová

o    Reiki: Ďábel se snaží napodobit Boží dílo  18.9. 2015| Alue K. Loskotová

o    Slovenská verzia Merkaby - téměř dokonalý podvod 24. 2.2010| Alue 

 

Rouhání - blasfémie

Rouhání neboli blasfémie je hrubá urážka Boha nebo osoby, požívající náboženské úcty; zpravidla je pácháno slovy nebo jednáním, mezi něž patří "pohrdání, urážka, hrubost nebo zesměšňování  Boha, Ježíše Krista nebo Bible". Termín „rouhání“ znamená vzdorovitý projev neúcty vůči Bohu, stavění sama sebe nad Boha, proklínání Boha nebo zneucťování Božích věcí. Příkladem by mohlo být i přisuzování zla Bohu nebo naopak to, že mu člověk odpírá dobro, které vykonal. Tento příklad rouhání je ale konkrétní v Matouši 12:31 + 12:24 +  v Markovi 3:30.  Platí zde zákon uplatňování vlastního já - bezohledná honba v sebeprosazování vedoucí k bolestným důsledkům. Je to násilí, vykořisťování, opovrhování těmi nejslabšími a nejchudšími, nespravedlností a zneužívání moci všeho druhu. Jde tedy o PÝCHU, která směřuje ke kořenům, totiž do lidského srdce, kde má svůj počátek. Právě tam se hromadí pýcha a snaha se prosazovat.

(1) Herec PETR ČEPEK v roce 1992 dostal nabídku zahrát si dr.Fausta, kolegové ho varovali, že dává všanc duši ďáblu. Herec na fámy nevěřil a roli Fausta, který se spolčil s ďáblem a povýšil na Boha, přijal. Do roka se objevila rakovina, a v září 1994 herec umírá v krutých bolestech. 

(2) Jeden český ex-ministr v televizi prohlásil, že Bůh neexistuje, objevila se u  něj do 3 let rakovina a zemřel;  

(3) Mladík nevěřil, že Bůh existuje a vystavil na na web lživé parte, že zemřel, přesně na  den a měsíc do 1 roku uhořel v autě < stačí kliknout.

(4) Když kdysi zpěvák John Lennon prohlásil rouhačskou větu, že "Beatles jsou populárnější než Ježíš Kristus", byl zavražděn. Vrah si prohlížel foto této skupiny a padla mu myšlenka, že zrovna zavraždí Johna Lennona. Čekal celý den, aby se mu Lennon podepsal na foto a poté ho několika ranami zastřelil. Náboje si připravil tak, aby ho střely vnitřně roztrhaly a nemohl jej nikdo zachránit.

(5) I když se to zdá divné, ti, kteří si zahráli (byť ve filmu...) roli Boha, objevila se u nich dříve nebo později rakovina.

Bible praví: Kdo se povyšuje bude ponížen..." > třeba i smrtí  Ani  ti největší zločinci a ateisté nemají  jistotu, že BOŽÍ MOC neexistuje.  Co píše >> Bible o ANDĚLECH

Prokletí nebo ochrana před ZLEM je atribut Stvořitele  

Výšku duše představuje duchovní vyspělost. Jsou to znalosti jsoucna. Kdo má tyto znalosti, se nepotřebuje ptát schizofrenika, jakou má výšku duše, protože mu tato osoba vždy řekne dezinformace. Výšku duše určují znalosti zabývající se příčinami a účinky projevu neviditelného; znalosti o povaze vesmíru a dalších působících sil. Ale také znalosti TEOLOGIE=>co je Bůh, duchové, inteligence, andělé, duše a myšlenky, náboženství, o víře, zázracích, síle slov, o tajuplných znameních... Tyto znalosti pojednávají o nejskrytějších věcech, o podstatě moci neviditelných sil, jejich složení, síle a účincích na život člověka.., Sdělují v čem tkví zázračné účinky  a v čem spojují život člověka s dary sil Nejvyššího... To sice člověk nezabývající se duchovnem znát nemůže, stačí ale jen zapojit do činnosti rozumovou logiku a nevěřit všemu, co ďábelský KLAM vnucuje. Píšu toho dost, co může pomoci k zlepšení života, do čehož patří i to, když člověk přestane milovat klam.

ENÍ ve 2016

TV RELAX 16.6.2016 v cca 13:15  - 13:20 hod, ANIE:  "...do věštění mi NEKRAFEJTE, já jsem při výkladu mimo , i režisér má takový respekt, že mi do výkladu nekrafe... Jakmile vezmu karty, dostávám se do ALFA stavu a  jsem už mimo, a když  mi do toho vstupujete, tak mně dostáváte do vědomí a já zase nic nevím. Režie mi tam hází i minulé životy, do těch mi ale absolutně krafat  nebudete...doteďka jsem byla v ALFA stavu, pak vyjedu a tlumočím, ale minulé životy to je MAZEC...", A  celou další dobu žvásty o pitomostech.  ANIE za 10 let v televizi přesvědčila, že jde o psychicky vyšinutou ženu, nikoliv vědmu v  ALFA stavu. Kdo medituje, velmi dobře ví, že ALFA stav ( 8 - 12 hertz) se podobá spánku, je to stav hypnotický a není možné u toho poskakovat, vyptávat se  volajících na různé věci, laškovat  s nimi, pokukovat do kamery, míchat a tahat karty s hysterickým rozčilováním, jak  při výkladech předvádí. ANIE se spíše stabilně nachází ve stavu BETA mezi 40 - 60 hertz, čemuž odpovídá její hysterie. Při tomto stavu  se nachází téměř stabilně, stačí na ní při výkladu promluvit (když rejža nestačil vypnout telefon).

TV RELAX 16.6.2016 ve cca 13:15  - 13:20 hod, ENÍ: "...do věštění mi NEKRAFEJTE, já jsem při výkladu mimo , i režisér má takový respekt, že mi do výkladu nekrafe... Jakmile vezmu karty, dostávám se do ALFA stavu a  jsem už mimo, a když  mi do toho vstupujete, tak mně dostáváte do vědomí a já zase nic nevím. Režie mi tam hází i minulé životy, do těch mi ale absolutně krafat  nebudete...doteďka jsem byla v ALFA stavu, pak vyjedu a tlumočím, ale minulé životy to je MAZEC... a  celou další dobu žvásty o pitomostech.  ENÍ za 10 let v televizi přesvědčila, že jde o psychické vyšinutí, nikoliv  ALFA stav. Kdo medituje, velmi dobře ví, že ALFA stav ( 8 - 12 hertz) se podobá  spánku, je to stav hypnózy a meditace a není možné u toho poskakovat na nohou, vyptávat se  volajících na různé věci, laškovat  s nimi, pokukovat do kamery, míchat a tahat karty i s hysterickým rozčilováním, jak  kartářka při výkladech předvádí.  Kartářka se stabilně nachází ve stavu BETA  (nikoliv při běžných 20 hertz), ale mezi 40 - 60 hertz, protože tomu odpovídá její hysterie směřující k amoku. Při tomto stavu  se ANIE nachází téměř stabilně, stačí na ní při výkladu promluvit (když rejža nestačil vypnout telefon).

TV Relax 16.6.2016: divačka Vladimíra, nar.6.7.1961, s dotazem na lásku, ENÍ: "...jste nervově labilní... přijďte mně navštívit 2.7.2016 na hradě Křivoklát, kde budu dělat konstelace na minulé životy,  což by vám prospělo více než 5 let léčby u psychiatrů. Zase ji zopakovala, že  tam má karmickou zátěž a práškama to těžko zpracuje... Dala ji 2 bojové úkoly s doporučením  konstelace na minulé životy, aby ji vyhledala, navštívila... objednala se i na osobní sezení, transformační sezení, protože co nezvládli psychiatři za několik let, ENÍ zvládá za 3 hodiny. s dodatkem: "Sice nejsem psycholog a psychoterapeut, ale jsem duchovní průvodce a mluvím s duší, pomůžu ji zvednout ze dna. Tolik moje k vám..." 

Živnosti, které má ENÍ zaregistrované (1) "Poradenské a konzultační činnost...", má povolenou jen pouze pro oblast společenského vystupování, rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice... a zákon jasně UPOZORŇUJE, že obsahem této činnosti NENÍ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ;   (2) ŽIVNOST:  "Mimoškolní výchova... pořádání kurzů, školení...lektorská činnosti", je 2.její živnost, a je na výchovu dětí nad 3 roky ve školkách a soukromých školách, pokud nejsou zařazeny do rejstříků ŠKOL... Může doučovat na dětských táborech a zotavovnách a mít dohled nad dětmi...  Může dělat kurzy na šití, vaření, pěstování rostlin, shánět prostory pro konání akcí... ale PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ dělat nesmí. (3) ŽIVNOST: "Služby osobního charakteru..." je výklad karet, numerologie, astrologie - nejsou to magické rituály ani čarování, ani karmické kruhy.., jež jsou praktikami neodborné péče, která je zakázána. Co NENÍ k výdělečné činnosti živnostenským zákonem a jinými... POVOLENO, JE ZAKÁZÁNO!  

ENÍ kartářka (Jana Vorlíčková)  v psychoterapiích pokračuje, povolení ji nezajímá, přičemž "Rodinné konstelace" na živnostenském úřadu již ENÍ vysvětlovala 4.12.2014 a dělat je nesmí, Když byla úřadu oznámena podruhé, opět vše na svých stránkách okamžitě vymazala - viz níže uvedený text  který tam měla na celý rok až do 28.3.2015, ale poté, co ji pozvali 4.12.2015 na úřad (k dalšímu vysvětlování), druhý den (5.12.2014) všechno z nabídek akcí vymazala. Na svých stránkách nabízí i REGRESE - tj. hlubokou hypnózu. Až se z toho zákaznice pomátne nebo neprobudí, schizofrenikovi to nepřijde, svalí vinu na oběť (že to chtěla!), Dělá, co se ji zachce, žádné překážky pro ní v ničem neexistují - pouze umístění do blázince.  

  Výše uvedené může nabízet psycholog-psychiatr s akreditací, a k tomu v registrovaném zdravotnickém zařízení, jinak to je trestné. Od 5.12.20104 to tedy Anie kartářka na svých stránkách vymazala, což  jen její soustavné PODVODY dokazuje.  Co se rozumí psychoterapii, si mohu čtenáři přečíst po kliknutí ZDE    Z 21 odborníků na RODINNÉ KONSTELACE mají všichni titul PhDr., Mgr., MUDr, jsou to psychologové a psychiatři, a splňují vzdělání, jež ukládá živnostenský zákon na živnosti vázaně pro psychologické služby - tj. mají také atestace (tak jako lékaři) z klinické psychologie. Je to obchod s lidským zdravím, Není-li psychologické poradenství povoleno, má to název NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ.

ENÍ byla za podvody úředně řešená ve 2014 řešena 3x; V březnu 2014 to bylo ČOI středočeského kraje za nabízení Involučního hexagramu u kterého slibovala léčitelské účinky i s léčením rakoviny, když ale ČOI začala dělat šetření (1) okamžitě z webu vymazala nahrávku na Youtube, kde hexagram s léčitelskými schopnostmi s jeho 15 zázraky prezentovala; (2) z televize Relax byl stažen jeho prodej; a na svých webových stránkách uvedla, že byl doprodán. Hrozila ji totiž dost vysoká pokuta (sazba do 500 tisíc). Vymažu-li veřejnou nabídku služeb s veškerým obsahem, pak to dokazuje, že zákazníky  podváděla, a uváděla je v omyl. Když je vše v pořádku, není důvod za sebou vymazáváním zametat důkazní stopy!

 V červenci 2014 byla ENÍ opět řešena přestupkovou komisí pro Prahu 9, protože tvrdí, že karty vykládá profesně 30 let, ale registrované věštectví má od roku 2011 - a do července 2014 u této profese neměla ani zmínku o svém skutečném jménu a adrese. A 4.12. 2014  byla zase řešena Živnostenským úřadem pro Prahu 9, kde vysvětlovala, proč nabízí psychologické služby a nemá na PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY vzdělání a ni povolení.  Když ji chytnou myšlenkové vlny, začne před TV kamerou tvrdit, že v nějakém městě vidí ženu v modrých šatech ap.  A pokud by psychiatři viděli, jak v televizi předvádí ROZHOVOR s MRTVÝMI, s největší pravděpodobností by navrhli ústavní léčbu. Jakmile chvíli někdo do televize na věštění nevolá, berou ji nervy, ihned zvyšuje hlas a je agresivní a sprostá...

Nabídky služeb v soukromí také byly u ENÍ za každou započatou 1/2 hodinu za 2500,-Kč => to může být za 31 minut 5000,-Kč. A vzhledem k tomu, že má nepředvídatelné jednání, nelze zaručit, co udělá.

 

Nabízející konstelace na konkrétní problém není numerologie, astrologie ani výklad karet, ale  konkrétní "recept"  s vlastními psychoterapiemi, což vyžaduje několik sezení, protože ani psychologické poradenství nepřináší trvalou osobnostní změnu. ENÍ - žádá za hodinu sezení 6000 - 8000,-KČ, viz níže + nahoře v  září 2016 (8000,-Kč)

"Postavení konstelace na konkrétní problém z 01.11.2016"

což několikanásobně převyšuje cenu soukromého, vysokoškolsky vzdělaného  psychologa s atestací, který prošel speciální průpravou klinické psychologie, nehledě k tomu, že Psycholog se smlouvou zdravotní pojišťovny to dělá ZADARMO!  To je velký rozdíl, ENÍ je "blázen" bez onoho vzdělání, který  jako duševně ujetá bytost neví co dělá, neuvědomuje si škodlivost svých činů, nerozezná DOBRO od ZLA, škodlivé jednání si odůvodňuje Bohem jako terorista, když tvrdí, že "Bůh ji k tomu povolal, ona Bohu slouží a sloužit bude dokud bude dýchat a stát na nohou". Úřední moc by měla řádění  bláznů zastavit než zruinují ZDRAVÍ mnoho dalším lidem. 

 pacientce ENÍ ihned zhoršila roztroušenou sklerózu + duševní propad  

O tyto služby se zajímají pouze lidé s rizikových skupin - zdravý člověk to nepotřebuje!  Lidé by měli  na takové praktiky poukazovat a psát stížnosti, proto to tady vysvětluji, aby věděli, že to je nelegální.

    ENÍ je schopna ublížit hodně, zvláště když nabízí  Regresi (hlubokou hypnózu); Rodinné konstelace alias Konstelace s karmickými kruhy, anebo stejné pod názvem "Postavení konstelace na konkrétní problém" u čehož  na webu píše, že se nejedná o klasické Rodinné konstelace, které neuznává, ale jde o nejvyšší magii, která změní váš život, pokud ji skutečně pochopíte. Z alibistického hlediska to také zároveň sděluje: "Na psychologické poradenství povolení nemám, proto Rodinné konstelace neuznávám a přejmenovala je na Konstelace s karmickými kruhy, Karmické konstelace, Zátěže karmy a osudu, Prokletí... Postavím vám konstelaci na váš konkrétní problém za 6000 - 8000,-Kč na hodinu, ale vyplatí se to, neboť jde o nejvyšší magii, která změní Váš život pokud ji skutečně pochopíte. A pokud nezmění, smysl konstelace jste nepochopili. Předem upozorňuji, že je nutné  pochopit v kontextu smysl konstelace, aby mohla tato nejvyšší magie změnit váš život..."  ZMĚNA k horšímu je ale přeci také ZMĚNA! .

další z PRAXE  ENÍ kartářky

Relax TV 23.6.2016: volající Jana 41 let:  (cca kolem 00:41:00  videozáznamu a dále), ENÍ: "Karty řekly NE, že ten konec bude bolet, že to není možné, duchovní průvodce říká kvůli zklamání a konci, že něco umírá neopouštěj, sama sebe a Boha, protože v  zklamání utrpení zkázy a kvůli té smrti... tam se pozná, zda jsi Boha našla, někdy ho musíme najít skrze krušný utrpení, ztráty a bolest a to je váš případ. Karty říkají NE kvůli tomu, že jste opustila Boha, Bůh vás ale nikdy neopustí, to my lide jej vždy opouštíme. ANIE stojí upřeně očima na kameru a kýve hlavou, jako JOJO a dodává: „Přijímejte poselství tak jak je slyšíte skrze moje ústa. To není běžný výklad a vy to moc dobře víte“.  ANIE  ale vůbec neví, na co ta volající žena myslela, třeba jen na obyčejnou věc, jestli má měnit byt, postavit si domeček, přijmou pracovní funkci...ap., přesto spustila výše uvedené. Strašení lidí od ANIE režisér nevypne - přitom zákon o televizním vysílání (a režisér jej musí znát), že reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí obsahovat prvky využívající motivu strachu.   Ta žena musela stát jako opařená, když se chtěla na něco běžného zeptat a ANIE ji sprdla, že prožije zklamání, krušné utrpení, ztráty a bolest, protože opustila Boha.  Volající byla nábožensky a morálně pokárána, aniž by věděla proč? Ale takhle ENÍ kárá a straší často, to není ojedinělé chování. Jestli kartářku ještě někdo považuje za duševně zdravou, pak my všichni asi jsme v této zemi schizofrenici, jen ENÍ je ZDRAVÁ.

     Pokud máte myšlenku, zda vaše operace dopadne dobře a ANIE řekne NEpak buď musíte operaci zrušit, nebo si před zažít hodně strachu i s myšlenkou, že  zemřete. Máte-li nádorové onemocnění a chtěli jste vědět, zda se z rakoviny uzdravíte  a  ANIE řekne  NE, je to stejné.

TV Relax 23.6.2016 Poledne; volající Růžena 67 let (cca kolem 02:19:00  záznamu a dále) říká: Zítra mám jít na konzultaci s doktory , jestli 3 operaci páteře, mám z toho děsně strach. ANIE: karta mi ukazuje velké utrpení, velké bolesti, nemoc, utrpení a bolest, tady máte ukázku, že já nehádám, netrefuji a najdu všechno na co se ptáte. NE operace není řešení, operace tu bolest nezmění, bolí Vás duše, je to ta psychosomatika. přineslo by vám to ještě více žalu, vůbec by vám to nepomohlo, přineslo by vám to nejistotu v chůzi. Prosím vás Vy mně poslechněte, začněte nosit korzet, vyhledejte rehabilitačního lékaře, já vím, že jste byla na neurochirurgii, jakmile se dostanete k neurochirurgovi, je to okamžitě na sál a na operaci, jako já před 20 roky. Já jsem kvůli dítěti na operaci nešla a jsem tady jak vidíte, cvičím a jsem tady a budu tady. NE nechoďte na tu operaci, karty říkají NE, nedoporučuju. Spíš bych radši cvičila, korzet, lůžko a viset hlavou dolů, to taky pomáhá, masáže, uvolnit ty záda...  REKLAMA diagnostikuje zdraví, ovlivňuje nemocného, radí mu a nedoporučuje lékařský zákrok, k (operaci), protože to tak karty říkají. SPRÁVNÍ DELIKT, za který televize zodpovídá. A a pokud si z hrabivosti nabere do pořadu schizofreniky, které soustavně diagnostikují zdraví lidí, radí a pletou se bez vzdělání do lékařské vědy, dokonce nabádají neposlouchat lékaře, za to zodpovídá rejža (nebo někdo jiný?). Na drátě v sluchátku kartářek je ale soustavně režisér - dotazují se režiséra.

TV Relax 23.6.2016  NOC: volající 54 let (cca na videozáznamu kolem 00:18:00 a dále) ENÍ: "54 let, 54 let ...přijde zkáza,přijde KONEC, je tady KONEC, prostě KONEC! Karty říkají NE, bude to bolet spíš tu DUŠI, je tady NE, je tady VĚZENÍ, vidím MŘÍŽE, navíc v minulém životě jste byli tři bratři, Vy jste tam byla bachářka, Vy jste tam věznila ty svoje bratry, a prostě todle je nějaká karmická zkouška, která Vám ukončuje toto dílo. I když držíte slovo, což je na Vás pozitivní, bohužel nebo bohudík karty řekly NE, Je to karmická zkouška a lekce, a tak to prosím s pokorou přijměte, že dál nic není, že se CESTA UZAVŘELA! Nashledanou, dobrou noc!  A na videozáznamu cca kolem 00:21:00 a dále kartářka sděluje, "...moje jistota je, že vše dělám s největším vědomím a svědomím a opravdu na mně nejsou žádné stížnosti, co se týče validity mých věšteb. Že mi občas ujede  vulgární sprosté slovíčko, to k tomu patří, protože jsem někdy v takovém fofru, že to ze mě padá tak, jak to padá". To mi při připomíná vtip "O znásilněné želvě" od baviče Jiřího Krampola, který říká "Stěžuje si želva, že byla znásilněná slimákem a druhá se ptá, jak to proběhlo? Znásilněná říká: Já už nevím, to byl takový fofr, že si z toho nic nepamatuji!" 

    Volající 54 letá divačka musela být hodně překvapená! Zavolá a ENÍ tvrdí, že se blíži konec, možná jejího života a přichází SMRT? "přijde ZKÁZA, přijde KONEC, je tady KONEC, prostě KONEC, DÁL NIC NENÍ, CESTA SE UZAVŘELA". ENÍ se ještě chválí, že na ní nejsou žádné stížnosti, rejža ji ještě nechává propagovat reklamu k podnikání, když zve, aby volající přišli na její psychologické poradenství lidi = KARMICKÉ KRUHY (tj. přejmenované RODINNÉ KONSTELACE).

TV Relax 30.6.2016  Poledne: volající nar. 9.9.1958 s dotazem, proč má Parkinsonovu chorobu?

ENÍ: "opět že má nezpracovanou matku, která měla také problémy s hlavou...až zpracuje matku...a kontrolu nad sebou, tak se může plně uzdravit. Takže zpracujte si matku buď sama nebo s odborníkem...nedobře se léčíte, prosím změňte lékaře, konzultujte s nějakým centrem, karty ukazují, že pokud nezměníte lékaře bude se nemoc horšit, nashledanou" Samozřejmě opět monolog při vypnutém telefonu a opět diagnostikování a návrh změnit lékaře. 

cca v 01:00:00 (záznamu) a dále; volá Jana, nar.12.7.1969 kvůli cukrovce,  ENÍ na konci samozřejmě doporučuje diabetičce, aby ji vyhledala v soukromí, že ji pomůže (nemá zpracované konstelace), protože lékaři neposílí její duchovní kořeny, od toho je duchovní průvodce (tím myslí ENÍ sebe),

cca v 01:10:00 a dále (videozáznamu): "...skoro 80 leté ženě ENÍ říká: "doporučuji MÉDIUM, JÁ jsem médium, umím hovořit s mrtvými, včera jsem to dokazovala klientovi a jednou  udělám speciální vysílání na hovory s mrtvými".

Pak po krátké době v monologu: "jsem vyšetřená, nemám schizofrenii, nemám bludy,mám paranormální schopnosti a můžu vás uklidnit, že i profesor z psychiatrie s kterým jsem včera byla na obědě (psychiatra tudíž zná...) mně ujišťuje, že mám jen nadprůměrné vnímání. Já jsem tak normální, že už normálnější vyrovnanější...žiju světským životem. Tyto paranormální schopnosti mi byly dány, a čtvrtina mých klientů jsou zdravotníci, lékaři i psychologové samotní, takže buďte v klidu!"  Během celého pořadu několikrát nabízí volajícím své konstelační rituály (PSYCHOTERAPIE) a přitom doporučuje (cca 01:34:00 a dále), aby si diváci dávali pozor na jiné ezoteriky, kteří nabízí regrese za které by je ENÍ střílela.

Když připomenu minulost: z nočního vysílání 14.3. na 15.3.2014 kdy zavolala divačka a řekla ANIE, že je "VELKÁ PODVODNICE a BESTIE, a že tyto slova stačí", ENÍ nemohla rozchodit a s hysterickou vulgaritou spustila: "Ta paní, co mi volala byla zneuznaný ezoterik a její závist je neuvěřitelná."  A cca po 10 minutách: "Nevím proč mě paní řekla, že jsem podvodnice, protože kdyby se mě zeptala, já ji můžu říci, jakou má i barvu očí, co včera jedla, kdy se naposledy vyprazdňovala, kdy si zasouloží... Neptejte se mi jen na práci, možná rok už žijete v nechtěném celibátu dámy a pánové a já vám řeknu proč nemáte alespoň sex...volejte mi a zeptejte se mi např. KDY SI ZASOULOŽÍTE... Vědmy radí a já jsem ta vědma, která Vám poradí; Bere do ruky nějaký sešit a říká: PODÍVÁM SE DO KNIHY VAŠEHO OSUDU! Tam máte vaše křestní jméno a datum narození.... a já tam listuju jako v kalendáři, takže já se podívám CO BYLO V MINULOSTI, co je teď a tady a CO BUDE..."

k výše uvedenému video  TADY

Po výše uvedeném excesu se kartářka z televize na několik měsíců ztratila.  O věšteckých podvodech píšu téměř 10 let a žádná na mně  nepodala žalobu. Musely by  u soudu  své schopnosti prokazovat, a to by se ještě potvrdilo,  že to jsou  schizofreničky.

12.9.2014 divačce vyčetla, že zasvěcování do sraček REIKI... je rouhání největšího kalibru, ezoterici Reiki jsou napojeni na démony aniž by si uvědomovali... Pedofily by pověsila za koule do průvanu.... volající Jitce, nar.26.3.1981  říká, že by měli by obnovit trest smrti... přijďte na můj seminář, tady nemůžu říkat, že holocaust byl spravedlivý proces...to by mně za chvíli zabili...".

12.9.2014 v 0,58:10 do 1,05:15 ENÍ sděluje, že "...holocaust byl spravedlivý proces..."; a ve 24 minutě a dál... ANIE paní Jarce, nar. 20.9.1948 říká:"...že JEŽÍŠ (KRISTUS) je KULTEM OSOBNOSTI a má se kát k BOHU, a ne k JEŽÍŠI, protože zasvěcení do sraček jako je REIKI a ŠAMBALA je rouhání největšího kalibru...".   A pokračuje "Já sama jsem napojena na Boží zdroj, tudíž  v knize osudu poznám Boží záměr a plán, ale já sama jsem napojena i na Antisvět, svět temna...nabízím vám tady klíč, klíč, protože pokud nemáte klíč k těm dveřím, k těm správným dveřím, do jakých dveřích chcete vstoupit? Protože pokud nemáte klíč k těm dveřím, k těm správným dveřím, do jakých dveřích chcete vůbec vstoupit?" Čistí se nad svíčkou a odhazuje rukama z hlavy a těla zlé energie... a přesvědčuje svět, že zná Boží záměry a plán a je napojena i na Satanovo temnotu...

Kletbu s rakovinou si ENÍ vymýšlí na všechno, paní Jarmilu, která nemohla 2 roky otěhotnět začala strašit a vzápětí ji nabízet, že ji toho zbaví "Konstelacemi karmických kruhů", protože celý její rod je prokletý a budou mít rakovinu všichni (ona i její matka), proto nemůže mít dítě. A pokud s tím něco neudělá a nenajde si ji v soukromí, do 2 let žádné těhotenství nebude.

Co se týče rodinných konstelací, videonahrávky dokazují, že Anie obchoduje s lidským zdravím:  u pí. Jarmily, na záznamu 12.9.2016 ve 3:08 - 3:11:13 hod. říká:  "...tady bych řešila karmické konstelace, na to nejsou lékaři, lékař léčí tělo, to jsou duchovní věci.. nemám pro vás dobré zprávy... Můžete si mě najít v soukromí... někdy je potřeba udělat několik rodinných systémů, protože když někdo zemře v rodině, naboří celý rodinný systém a potvrzuje to prokletí rodu žen... a varujte i vaši matku, ta bude mít  rakovinu také, dokud to nevyřešíte."   Když rodina Jarmily ANIE nevyhledá, budou mít všichni rakovinu  

 

Plete se do náboženství, kterému nerozumí: 23.6.2016 (noc) cca 00:52:10 a dále (videozáznamu) sděluje: „...Vy jste se inkarnovali proto, abyste se něco naučili, abyste něco zažívali, abyste něco pochopili, zpracovali a bude to tak dlouho opakovat, dokud nenajdeme Boha, ale opravdového Boha a nemluvím o katolickém Bohu, NE, NE,NE, nemluvím o církevním Bohu (a třískne kartami na stůl jako zdůraznění), to je jenom hra,Všechny náboženství, dogmata paradigmata, to je vážně fraška. Víte, co bylo v prvopočátku, víte co je v Bibli-NE že bych byla znalec Bible, na počátku bylo slovo...

ENÍ na svých stránkách uvedla, že JE ODPŮRCE VŠECH NÁBOŽENSTVÍ... BIBLI prý napsali pedofilové... a JEŽÍŠE KRISTA 12.9.2014 nazvala KULTEM OSOBNOSTI, což je přívlastek pro zkažený charakter, např. Stalina, Adolfa Hitlera, Mao Ce-tunga, Benita Mussoliniho, Saddáma Husajna, Kim Čong-ila... a dalšíkteří systematicky vyvražďovali rodiny masovými  popravami. Plete se do náboženství, kterému vůbec nerozumí!  Přesto ENÍ dělá časté náboženské kázání, při kterém MORALIZUJE druhé a doporučuje jim psychologa a psychiatra, straší je zkázou i možnou smrtí (proslov z 23.6.2016 noc)  Pomoc této kartářky se projevuje jako ZLO

E využívá spousty klamavých taktik, od prodeje zázračných amuletů přes ty nejagresivnější, u kterých straší těžkou karmou, prokletím a rakovinou a zve je na karmické kruhy (kterými přejmenovala rodinné konstelace), že je toho zbaví... Zřejmě spoléhá, že to úřady tolerují, protože kdykoliv jsem na ní podal oznámení, okamžitě všechno z webu předem vymazala, úřad to vyřešil radou, aby to vymazala?  O "nevědomých bláznech" byly napsané knihy, a tyto  podvody  lze tlumit jedině tím, že se zveřejňují. Sama však o  kolegyních psala, že MANIPULUJÍ a PODVÁDÍ...

z PRAXE  Alenky Pastelky

 Z Alenky Pastelky se stal během "jednoho odpoledne" RENTGENOVÝ MÁG, který u volajících  "skenuje minulé životy, karmu,  diagnostikuje vnitřní orgány a vidí chorobné nálezy na játrech, prostatě, dvanáctníku, na vaječníkách, za krkem sedí přivtělení duchové, dává psychoterapeutické rady i k uzdravení...

11.7.2016 kolem 13:00 hod u Marie, 1.7.1951 na zdraví s dotazem strašně mě bolí nohy, zda můžete doporučit Oregáno: "Bolí vás obě nohy? Vám řekli lékaři, že máte vysoký cholesterol". To NE, to mi lékaři neřekli, tvrdí Marie. "Já říkám, že máte zablokovanou energii na meridiánu žlučníku a jater... primárně mi vyšli játra.."

11.7.2016 cca 14:15 hod. a dále- Katka 1.2.1979 s dotazem na zdraví: "Pořad jsem unavená" PASTELKA: Nejsem lékař a diagnostikuje: "..víte kde máte třísla? Nenajdete tam nějaký bolestivý uzlíček. Helejte je potřebné si zajít na vyšetření močového měchýře, lymfatických cest, já jsem se zeptala andílků jestli to, co na sobě pociťujete, je fyzické či psychické. Představte si že oboje a oboje mi vyšlo na 80%, to znamená, že vaše problémy jsou zaprvé z hlavy a už se vám prezentují do těla fyzického. Nevnímám tady močový měchýř, lymfatické cesty, lymfatické uzliny a to na dvou místech – jsou to třísla a je to na průduškách máte zablokovanou lymfu. Dojděte si k nějakému odborníkovi, ať vám to zjistí, protože já vám to zjišťuji mentálně. Ať to tedy někdo zjistí fyzicky. Pozor tedy na to otevírání té lymfy, ne každý to umí., musíte si najít profesionála. Fakt je, že než nějaká operace, nebo něco takového by proběhlo, je nejlépe se poradit s odborníkem na lymfu. A rozhodně to nechce hodit ze stolu, chce to řešit zablokovaná lymfa vede k velké únavě, velké"

18.7.2016 cca ve 14:02 hod. Alenka Krejčová zase zákaznicí diagnostikovala nemoc a opět, že ji to sdělily ANDĚLÉ Volající řekla, že tam vidí nález na vaječníkách + nález na tlustém střevě. Musí být zajímavé si kvůli schizofrenii druhých nechat rozvrtat tlusté STŘEVO (hadičkou s kamerou) ale také na gynekologii vyšetřením vaječníků.  U velké části národa nacházela tolik chorob, že u lékařů  musely stát fronty na různá vyšetření. Pastelka nemocným říká "nejsme lékař, jen kreslířka", ale přesto si neodpustí nějaký postižený orgán najít a doporučit lékaře, aby světu ukázala JAK JE DOBRÁ". Divím se, že se nenajde nikdo, kdo by duševně nemocné ZAKÁZAL  soustavné šíření schizofrenickými bludů VYŘIZOVÁNÍM VZKAZŮ od ANDĚLŮ.., jak se mají lidé chovat a nechávat  ji několik let takto nezdravě ovlivňovat lidi skrze nejmocnější mediální prostředek! Alena Krejčová sice říká, že ji lidé pomlouvají (což tvrdí i Anie kartářka), ale lidé nepíšou o PASTELCE zbytečně. Již ve 2011 byla Pastelka... v Blesku, že věštecký pořad je  "Největší podvod televize!"  a příklady 1 - 7 z TV diagnostikování to také potvrzují - viz. Věštecké kuriozity

Vážení, pokud Vám v budoucnu nepůjdou otevřít stránky na kterých jste, zadejte do vyhledavače níže uvedenou adresu, odkud se dostanete na všech dalších 40 stránek:    www.vesteni-osudu.cz

 Zpět na historii věšteckých kuriozit

 

 

 

 

 

 

 

 

      Výklad budoucnosti    Nabídka    Kartářské techniky    Věštění z karet        Velké orákulum

      Orákulum se nemýlí    Orákulum v životě    Rozdíly v proroctví    Osud na tváři        Věštění z ruky

        Numerologie    Reference zákazníků  Napsali o mně  Zajímavosti z věštění      Orákulum se nemýlí

        Věštecké kuriozity        Orákulum v životě    Rozdíly v proroctví    CENÍK      Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I