Vítejte!

Vítám Vás na stránkách www.vestirna.wz.cz, velmi mě těší, že jste uvedené stránky navštívili.  Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

  

                       VĚŠTÍRNA - Orákulum a proroctví

 

 

 

 

 

                                   Rozdíl mezi orákulem a proroctvím

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovo orákulum nemusí být všem známé a přesto se mnozí s ním setkávají často zvláště při výkladu a předpovídání budoucnosti z karet nebo občas z I-ťingu (házení mincí). Jeho výroky by se neměly zaměňovat s proroctvími,  třebaže mají ledacos společného.

Orákula nás vybízí, abychom se intenzivně vypořádali sami se sebou, rozebrali se v sobě, a pomáhají zejména ve složitých životních situacích, v nichž se už rozum neorientuje. Jsou ukazateli na cestě života, narozdíl od proroctví udává směr a ponechává tazateli volný prostor k tvorbě životní cesty. Orákula odhalují možnosti, jež mohou nastat, když se splní ta či ona podmínka nebo když se využije určité příležitosti. Svého tazatele vždy vybízí, aby se aktivně podílel na utváření osudu. Proroctví oproti tomu neponechává žádný volný prostor.

Existují i takzvaná proroctví, jež se splňují sama. Míní se tím, že k něčemu dojde, protože člověk s tím počítá. Když někdo někomu například předpoví, že se mu zítra něco stane a onoho člověka bude jeho vědomí hodně tížit, tak si ze samotného zmatku  nakonec nějakou nehodu skutečně přivodí - pak se jedná  o takové proroctví.

Nemusí to však být ani proroctví, je-li např. člověk pověrčiví, přitáhnete si něco z toho,  na co myslí a čeho se stále bojí. Někdo věří, že bude mít smůlu, když mu přeběhne přes cestu černá kočka, druzí zase věří na 13. v pátek - pak si klidně  z toho něco sami přivodí a říkají, já to věděl, protože mi dneska přeběhla přes cestu černá kočka,  je pátek 13.tého... Podvědomí uvede do chodu vnitřní síly, které ho spojí s jeho přesvědčením a vede ho k takovému jednání, až se to uskuteční. Vědomí (strach a pověrčivost) tedy napomáhají tomu, abychom si nějaké možnosti více uvědomovali, a tím spíš je uskutečnily. Jak myslíme, co cítíme, takový je i náš život.  Zákony myšlení a víry mají stejnou platnost jako zákony matematiky, fyziky nebo chemie. Chemik, který se snaží o nějakou chemickou sloučeninu, se drží  zákonů přírody  a nepokouší se je měnit, ani by to udělat nemohl, protože by dospěl k tragédii.

K stejnému  však člověk dospěje i v pozitivním smyslu. Každý vlastníme všechno, co máme v souladu s tím, čím jsme ve svém nitru. Jedna mladá žena chtěla být lékařkou, ale nedostala se na školu. Četla však v knize od psychologa dr.Josefa Murphyho knihu, že člověk za určitých okolností může dosáhnout  téměř všeho, když je jeho víra soustředí na  to, čeho dosáhnout chce. Na vysokou školu lékařství se dostala a stala se lékařkou také.

Těžko se však vyplňují prosby o peníze, tato přání zázračně nefungují, ani žádné magie (kterou mnozí zkoušejí), jinak by na světě snad již nikdo nedělal. Osud naděluje každému tou měrou, jakou se o to zaslouží.

Sugesce pomůže najít vhodného partnera

V jiných věcech se ale např. magie přání vyplňuje. Mnoho příkladů o tom napsal ve svých knihách americký psycholog Dr. Joseph Murphy.  Síla podvědomí má ohromné schopnosti a  pokud k němu přistoupíme s důvěrou... Každá pochybnost však  člověka o konečný výsledek připraví. Při víře, že se uzdravíte, když zapochybujete, ihned připouštíte, že zemřete...

„Jedna ovdovělá žena ve stáří 45 let, žila sama a neměla žádné povinnosti si z učení psychologa  Dr. Murphyho  sestavila sugesci, která ji měla "přitáhnout" nového partnera. Často si ji opakovala a tak se skutečně i stalo. Zanedlouho ji požádal o ruku muže, kterého potkala, když šla nakoupit. Svatební cesta se uskutečnila po Evropě a vdově se potvrdilo, že to, co ji svedlo se svým mužem dohromady, byla inteligence její podvědomé mysli, která pracovala v souladu s úmyslem Síly vesmíru. Naše podvědomí je propojeno s podvědomím jiných lidí bez ohledu na vzdálenost podvědomí přitahuje události, které se nás dotknou, s něčím nás spojí.

Vážení čtenáři, pokud Vám v budoucnu nepůjdou otevřít stránky na kterých jste, zadejte do vyhledavače níže uvedenou adresu, odkud se dostanete na všech dalších 40 stránek:

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova na  stránce  http://vestba.wz.cz ; Jan Bajura, Věštírna -Hledání životní cesty,  Věštírna a orákulum, Věštírna -Osud lze poznat a předpovídat, Věštírna -Kartářské techniky, Věštírna -Proč se orákulum nemýlí, Věštírna a orákulum v běžném životě, Věštírna - Orákulum a proroctví, Věštírna - Geopatogenní zóny,  Věštírna -Osud máme vepsaný do tváře,  Věštírna - věštění z ruky, Čtení z ruky, Chiromantie, Čtení z tváře, Vykládání z tváře, Věštění z obličeje, Fyziognomie, Věštění, Věštění budoucnosti, Osud, Osudovost,  Budoucnost, Předpověď budoucnosti, Věštění budoucnosti,  Věštění z karet, Výklad karet, Věštění a předpovídání budoucnosti, Věštění dle otázky,  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu,  Pomůžu, Poradím, Geopatogenní zóny, Hledání geopatogenních  zón,  Dornovy metody, Spiritual response Therapy, Alternativní terapie,

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I

 

Zajímavosti z věštění

Napsali o mně

Reference zákazníků

  Zajímavosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

CENÍK

Zájem o www.stránky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka

Výklad budoucnosti

Věštění z ruky

Věštění z karet

Kartářské techniky

Numerologie

Osud na tváři

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Duchovní odezva

Geopatogenní zóny

      Menu

       Jan Bajura

http://vestirna.wz.cz